Sejmowa komisja za projektem noweli o rekompensatach dla energochłonnych

zk

08.02.2022 19:41 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Sejmowa komisja za projektem noweli o rekompensatach dla energochłonnych

Partnerzy portalu

Sejmowa komisja za projektem noweli o rekompensatach dla energochłonnych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Jasmin Sessler/Unsplash

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów poparła we wtorek bez wprowadzania poprawek rządowy projekt zmiany ustawy o rekompensatach dla sektorów energochłonnych. Projekt m.in. podnosi limit rekompensat, zmienia listę uprawnionych i formuły obliczeń.

Projekt zakłada podniesienie limitu wypłat na rekompensaty, finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w związku z prognozowanymi zwiększonymi wpływami tego Funduszu. Trafia na niego 25 proc. przychodów z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, pomniejszonych o wydatki na dodatki osłonowe. W latach 2022-2030 całkowity budżet na rekompensaty ma wynieść 45,6 mld zł. Zakładane w projekcie roczne limity wydatków to w 2022 r. niecałe 1,77 mld zł, w 2023 r. niespełna 4,19 mld zł. Najwyższe wydatki prognozuje się w latach 2029 i 2030 - po ponad 5,6 mld zł.

Proponowana regulacja przewiduje zmianę formuły obliczeń maksymalnej kwoty rekompensaty. Zamiast wartości referencyjnych będą do nich użyte dane rzeczywiste z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty. Wprowadza możliwość zwiększenia pomocy w przypadku przedsiębiorstw, w których intensywność pomocy w wysokości 75 proc. jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji. Intensywność pomocy względem kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 100 proc.

Zmianie ulegnie lista sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z nowymi wytycznymi KE z września 2020 r. Na ich mocy część sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty, natomiast wsparciem objęta zostanie całość zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. Zgodnie z poprzednimi wytycznymi, z możliwości wliczania do rekompensat wyłączona była autoprodukcja.

Nowa lista uprawnionych z załącznika projektu zawiera: produkcję odzieży skórzanej, aluminium, pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, ołowiu, cynku i cyny, nieorganicznych związków tlenowych niemetali, wodoru, masy włóknistej, papieru i tektury, surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, miedzi i pozostałych metali nieżelaznych, odlewnictwo żeliwa. Na liście znajduje się też wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja glikoli polietylenowych i pozostałych alkoholi polieterowych, mat i woali z włókna szklanego.

Projekt przewiduje też, że wnioski o przyznanie rekompensat za 2021 r. składa się do 30 kwietnia 2022 r.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.