Świętokrzyskie. Ponad 147 mln zł z UE na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej

Świętokrzyskie. Ponad 147 mln zł z UE na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - ZielonaGospodarka.pl
14.09.2023 10:45
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Świętokrzyskie. Ponad 147 mln zł z UE na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej

Partnerzy portalu

Świętokrzyskie. Ponad 147 mln zł z UE na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - ZielonaGospodarka.pl

Ponad 147 mln zł z funduszy unijnych trafi do samorządów z woj. świętokrzyskiego na działania z zakresu mobilności miejskiej, m.in. budowę nowych dróg rowerowych czy zakup zeroemisyjnych autobusów. Nabory wniosków ruszą 18 września – poinformował w środę Urząd Marszałkowski.

Obradujący w środę zarząd województwa świętokrzyskiego przyjął regulaminy wyboru projektów w dwóch konkursach, w ramach inwestycyjnej części programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Pierwszy z nich będzie dotyczyć „rozwoju infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia jego bezpieczeństwa”. W ramach projektów mogą powstać m.in. drogi dla pieszych i rowerów, spójne sieci tras rowerowych, stojaki i wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zlikwidowanie utrudnień i zagrożeń w ruchu pieszym oraz rowerowym, a także stworzyć bezkolizyjne, ciągłe i bezpośrednie trasy pieszych. Możliwe będzie również wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, np. doświetlenie przejść.

„Istotne jest to, że drogi rowerowe, które powstaną w ramach projektów, muszą mieć przede wszystkim funkcję komunikacyjną, a nie turystyczną” – zwrócono uwagę.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (w tym związków i stowarzyszeń JST lub jednostek organizacyjnych JST działających w ich imieniu). Pula pieniędzy przeznaczonych na konkurs wynosi 111 mln 820 tys. zł.

Drugi konkurs dotyczy infrastruktury oraz taboru na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej. Na wsparcie mogą liczyć projekty realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące takie zadania, jak np. zakup bezemisyjnego taboru autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym), budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, cyfryzacja transportu miejskiego.

Nabór skierowany jest do tzw. miast, w których prowadzony jest publiczny transport zbiorowy w zakresie komunikacji miejskiej albo taki transport zostanie uruchomiony w ramach projektów, czyli Jędrzejowa, Buska-Zdroju, Staszowa, Sandomierza, Końskich, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Kielc. Kwota przeznaczona z funduszy unijnych na nabór to ponad 35,7 mln zł.

Oba nabory ruszą 18 września i potrwają do 31 grudnia 2023 r. 

Autor: Wiktor Dziarmaga

wdz/ skr/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.