Systemy energetyczne „na miejscu” niezbędne dla dekarbonizacji przemysłu

Żaneta Kłostowska

15.09.2021 05:32 Źródło: Własne
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Systemy energetyczne „na miejscu” niezbędne dla dekarbonizacji przemysłu
Systemy energetyczne „na miejscu” niezbędne dla dekarbonizacji przemysłu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

W ramach wysiłków zmierzających do dekarbonizacji gospodarki, osiągnięcia globalnej neutralności klimatycznej, produkcja przemysłowa jest segmentem, który wymaga stabilności energetycznej – podała w raporcie firma Lux Research. Oceniono, że energia elektryczna stanie się głównym nośnikiem energii w tej gałęzi wraz z transformacją energetyczną, co wzmocni argumenty przemawiające za wytwarzaniem energii „na miejscu”.
 
Paliwa alternatywne, takie jak wodór, zmienią kształt sektora przemysłowego w dłuższej perspektywie, ale wytwarzanie energii „na miejscu” będzie odgrywać bardziej bezpośrednią rolę, rozpoczynając podróż w kierunku dekarbonizacji w różnych gałęziach – w tym w górnictwie i produkcji żywności, ale także w zakładach wymagających coraz większego poziomu bezpieczeństwa energetycznego – napisali analitycy z Lux Research.

Szybki spadek kosztów rozproszonego wytwarzania i akumulatorów, wysokotemperaturowego magazynowania energii cieplnej oraz systemy wirtualnych elektrowni do agregacji lokalnych rezerw mocy w celu zapewnienia usług sieciowych przyspieszą wdrażanie sieci elektrowni w zakładach przemysłowych. W raporcie podkreślono, że dekarbonizacja przemysłu jest najtrudniejszym segmentem w dążeniu do globalnej neutralności węglowej.

Zanikające generatory diesla

Spadają koszty małych elektrowni, akumulatorów, magazynów termicznych i systemów elektrowni wirtualnych.

Dekarbonizacja i decentralizacja systemu energetycznego pobudziły ekspansję systemów solarnych oraz magazynowania energii w sektorze mieszkaniowym. Jak zauważają autorzy, do tego trendu dołączają obiekty handlowe i przemysłowe, które borykają się z problemami związanymi z przepustowością sieci, bezpieczeństwem energetycznym, integracją procesów technologicznych oraz wytwarzaniem produktów ubocznych niepodlegających wymianie.

Wytwarzanie energii „na miejscu” nie jest nowością, ponieważ generatory diesla są powszechnie stosowane, ale koncepcja ta ewoluuje, a połączenie paneli słonecznych i akumulatorów pojawia się wraz ze spadkiem kosztów.

Decentralizacja jest kluczem do kwestii przestojów, integracji procesów

Elektryfikacja będzie szczególnie ważna w segmentach przemysłu lekkiego, ponieważ kotły elektryczne są odpowiednie dla strumieni ciepła poniżej 500 stopni Celsjusza – dodaje Lux Research. Ponadto, ciepło odpadowe może być wykorzystywane do generowania energii, zwiększając efektywność energetyczną fabryki.

Jednym z najważniejszych czynników jest bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ lokalne źródło wytwarzania energii dla firm zapobiega przerwom w dostawach i związanym z tym kosztom. Elektrownie „na miejscu” są korzystnym rozwiązaniem dla zakładów, które mogą wykorzystać jako paliwo swoje produkty uboczne z procesów technologicznych niepodlegające wymianie, przykładowo osady ściekowe.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.