Tauron: zmierzamy do ugody z Rafako do 23 marca

Tauron: zmierzamy do ugody z Rafako do 23 marca - ZielonaGospodarka.pl
22.03.2023 05:01
Strona główna Prawo, finanse Tauron: zmierzamy do ugody z Rafako do 23 marca

Partnerzy portalu

Tauron: zmierzamy do ugody z Rafako do 23 marca - ZielonaGospodarka.pl
Fot. blok energetyczny w Jaworznie/Tauron

Spółki Tauron i Rafako w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie zmierzają do zawarcia ugody w terminie do 23 marca br., na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu – podał Tauron w wieczornym wtorkowym raporcie.

„Jesteśmy coraz bliżej zawarcia ugody z Rafako. Liczymy, że finalne uzgodnienia określające sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń zostaną wypracowane do 23 marca” – przekazał PAP prezes spółki Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński.

„Dzisiaj podpisaliśmy kolejny aneks do porozumienia, na mocy którego firmy przedłużają okres wstrzymania wykonywania wzajemnych roszczeń co najmniej do 24 kwietnia. Rafako zobowiązało się również do przedstawienia przedłużenia gwarancji do 28 kwietnia” – poinformował Szuladziński.

W poniedziałek Tauron i Rafako uzgodniły przed Prokuratorią Generalną założenia warunków przyszłej ugody w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie. W dniu wejścia tego porozumienia w życie, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te objęte ugodą - wynika z informacji firm.

We wtorkowym wieczornym raporcie bieżącym Tauron poinformował o aneksie do porozumienia z 7 lutego br. zawartego w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Aneks przedłuża terminy wymagalności roszczeń Rafako i Taurona względem siebie (do 24 i 28 kwietnia), a także przedłuża zobowiązania stron, aby nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z roszczeniami oraz powstrzymać się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń do 28 kwietnia.

„Strony zmierzają do zawarcia ugody w terminie do dnia 23 marca 2023 r., na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu” – podkreślono w raporcie.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. W ramach mediacji przy udziale Prokuratorii Generalnej, 7 lutego br. strony poinformowały o zawarciu wstępnego porozumienia, zapowiadając zawarcie ugody w terminie do 8 marca; później termin przesunięto o dwa tygodnie; teraz nastąpiło kolejne przesunięcie.

W poniedziałek poinformowano o uzgodnieniu założeń do warunków ugody. Uzgodniono, że Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z gwarantami.

"Tauron Wytwarzanie ograniczy swoje roszczenia wobec wykonawcy (Rafako - PAP) i spółki zależnej do kwoty 240 mln zł, która to kwota zostanie wypłacona z gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu - uzgodnienie to nie oznacza uznania przez wykonawcę i spółkę zależną roszczeń Tauron Wytwarzanie" - podało w poniedziałkowym komunikacie Rafako.

Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, ma pozwolić na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Tauron jest w trakcie opracowania planów docelowych rozwiązań, które pozwolą na stabilną eksploatację bloku 910 MW – komentował w poniedziałek prezes Szuladziński.

Jak ocenił, wypracowane założenia pozwalają na przeprowadzenie takiego zakresu napraw, by blok pracował długoterminowo z większą efektywnością.

W komunikacie Rafako zaznaczono, że poczynione zostały uzgodnienia dotyczące założeń przyszłej ugody, "natomiast nie doszło do podpisania pomiędzy wykonawcą, spółką zależną i Tauron Wytwarzanie ugody, której treść jest przedmiotem dalszych prac tych podmiotów".

Ugoda - po jej ostatecznym podpisaniu - ma wejść w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych. Dodatkowo Rafako do 24 kwietnia musi zawrzeć także porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln zł na rzecz Taurona Wywarzanie.

Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie do 24 kwietnia br. uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez raciborską spółkę. Po zawarciu ugody – na okres przeznaczony na spełnienie warunków zawieszających – gwarancje należytego wykonania kontraktu mają zostać przedłużone co najmniej do 28 kwietnia 2023 r.

Na mocy ugody, Tauron Wytwarzanie ma wypłacić Rafako łącznie ponad 65 mln zł, w tym m.in. 10 mln zł, za wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania, których łączną wartość (32,5 mln zł) odpowiada faktycznemu zaawansowaniu tych prac.

Rafako zwolni także podwykonawców ze zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauronem Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona - przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

Mateusz Babak

mtb/ mab/ skr/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.