Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe - wraca do komisji

Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe - wraca do komisji - ZielonaGospodarka.pl
22.06.2023 08:14
Strona główna Prawo, finanse Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe - wraca do komisji

Partnerzy portalu

Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe - wraca do komisji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa
W związku ze złożeniem odrębnych poprawek przez komisje, ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe, została ponownie do nich odesłana. Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe w związku z dynamicznym rozwojem OZE.

W trakcie środowej debaty nie zgłoszono nowych poprawek do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Wcześniej jednak senackie komisje - nadzwyczajna ds. klimatu oraz gospodarki i środowiska złożyły wnioski zawierające inne propozycje poprawek. Ustawa w środę została odesłana do tych komisji, by przygotowały one wspólne sprawozdanie.

Poprawki zaproponowane przez komisję nadzwyczajną ds. klimatu miały charakter redakcyjny oraz legislacyjny. Chodziło w nich m.in. o uniknięcie kolizji przepisów ustawy z procedowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z nowelą, do strategicznych inwestycji w tym zakresie zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Ustawa zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej. W załączniku do ustawy wymieniono 81 takich inwestycji.

Nowe przepisy mają doprowadzić do istotnego obniżenia obciążeń administracyjnych nakładanych na inwestorów w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej przy jednoczesnym braku dodatkowego obciążenia organów wydających decyzje.

Ustawa ma przyczynić się do regionalnego rozwoju przez umożliwienie przyłączeń nowych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych, do sieci elektroenergetycznej.

Nowe przepisy mają pozwolić zarówno na przyłączanie nowych, dużych podmiotów do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego, jak również zwiększyć chłonność sieci pod względem rosnącego udziału energetyki prosumenckiej w Polsce.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie dopisano do niej rozdział, który rozszerza zakres działania specustawy na linie dystrybucyjne. Tyle, że ustawa nie obejmie wszystkich sieci dystrybucyjnych, ale te, które są bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych i umożliwiają rozprowadzenie mocy.

W ustawie znalazł się również przepis, na mocy którego wykaz strategicznych inwestycji określi - w drodze rozporządzenia - Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Nowe przepisy pozwolą również na przekazywanie danych na potrzeby centralnego systemu informacji dla rynku energetycznego. Chodzi m.in. o zgodę osób fizycznych będących klientami na przekazywanie danych osobowych. Nowela odnosi się ponadto do budowy linii przesyłowych w województwach lubelskim i łódzkim.

W trakcie prac nad ustawą włączono do niej również przepisy dotyczące m.in. napełniania zbiorników gazem LNG, czyli bunkrowania, a także konieczności tworzenia planów bunkrowania. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.