We wtorek rząd o dokumentach elektronicznych i szybszych decyzjach środowiskowych

We wtorek rząd o dokumentach elektronicznych i szybszych decyzjach środowiskowych - ZielonaGospodarka.pl
28.02.2023 09:44
Strona główna Prawo, finanse We wtorek rząd o dokumentach elektronicznych i szybszych decyzjach środowiskowych

Partnerzy portalu

We wtorek rząd o dokumentach elektronicznych i szybszych decyzjach środowiskowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

We wtorek o godz. 11 rozpocznie się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. projektem ustawy o aplikacji mObywatel, zakładającym zrównanie dokumentu elektronicznego z plastikowym dowodem osobistym, a także m.in. projektem noweli ustawy mającej prowadzić do przyspieszenie wydawania decyzji środowiskowych.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronach rządowych, na wtorkowym posiedzeniu ministrowie rozpatrzą m.in. projekt ustawy o aplikacji mObywatel, zakładający, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane przez państwo na równi z dokumentami w aplikacji. Dokumenty tradycyjne będą nadal obowiązywały.

W aplikacji mObywatel ma się znaleźć możliwość wystawiania pełnomocnictw do załatwiania wielu spraw urzędowych, a także wnosić opłaty urzędowe. Wprowadzone zostaną także powiadomienia, które będą przypominały jej użytkownikom o konieczności m.in. aktualizacji.

Aplikacja mObywatel niedawno skończyła pięć lat i do tej pory zanotowała 9 mln pobrań. Za jej pośrednictwem pobrano ponad 5 mln certyfikatów covidowych, czy ponad 3,7 mln dokumentów mPrawo jazdy.

Rząd ma zająć się m.in. projektem noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i innych ustaw, która ma prowadzić do przyspieszenia procedur wydawania decyzji środowiskowych dla określonych inwestycji. W szczególności chodzić ma o inwestycje liniowe w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło w uzasadnieniu, że przewidziane w projekcie zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur inwestycyjnych.

W projekcie wprowadzono określenie „inwestycje strategiczne” na przedsięwzięcia, w przypadku których w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej, nie bada się zgodności lokalizacji z ustaleniami planu zagospodarowania.

Projekt rozszerza też katalog inwestycji uznanych za „inwestycje strategiczne” o linie tramwajowe i metro, przedsięwzięcia wymagające koncesji na wydobywanie kopalin, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma się także zająć projektem specjalnej ustawy dotyczącej budowy elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Według MKiŚ ich budowa jest niezbędna, by skutecznie zarządzać energią z odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt przewiduje, że budowa lub przebudowa ESP zostanie dopisana do listy inwestycji celu publicznego. Ustawa ma być nadrzędna w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rada Ministrów ma również omówić we wtorek projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Jednym z celów przygotowania projektu – który wcześniej nosił nazwę projektu ustawy o działalności lombardowej – jest uregulowanie działalności lombardów oraz wysokości odsetek i kosztów pozaodsetkowych, jakie te firmy naliczają. Propozycja zakłada m.in., że przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową muszą mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; projekt przewiduje też m.in. powstanie rejestru przedsiębiorców lombardowych, który będzie prowadzić KNF.


Sylwia Dąbkowska-Pożyczka
sdd/ ann/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.