Port Service
Prawo, finanse

Wody balastowe a ekologia w polskim systemie prawnym

W związku z narastający problemem związanym z zanieczyszczaniem wód morskich, które w znacznej mierze spowodowane jest wodami balastowymi i nie tylko przyjęte zostały konwencje takie jak: Konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (dalej: konwencja BWM), Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (dalej: konwencja MARPOL), Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (dalej: konwencja Helsińska 1992).

02.03.2023, 12:02
Prawo, finanse

Emisja CO2 na Bałtyku w kontekście przepisów środowiskowych

Od wielu lat wiadomo, że emisja CO2 jest ogromnym problemem na całym świecie. W protokole z Kioto zdefiniowano dwutlenek węgla (CO2) jako jeden z sześciu gazów cieplarnianych, który jest uważany za najbardziej niebezpieczny dla środowiska z uwagi na zbyt dużą emisję.

19.02.2023, 21:34
Prawo, finanse

Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 3 Holandia

W kolejnej odsłonie Morskiej Energetyki Wiatrowej na świecie, będącej kontynuacją Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 1 USA - Zielonagospodarka.pl Morska Energetyka Wiatrowa na Świecie – cz. 2 Dania - Zielonagospodarka.pl autorzy przyjrzą się regulacjom normującym inwestycje związane z morskimi farmami wiatrowymi na holenderskich obszarach morskich.

09.02.2023, 23:11
Energetyka, OZE

Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 4 Wielka Brytania

W dzisiejszej odsłonie serii, dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej na świecie, autorzy postarają się w sposób lapidarny przybliżyć regulacje dotyczące inwestycji morskich farm wiatrowych na obszarach morskich, jurysdykcyjnie podległych Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

07.02.2023, 09:37
Prawo, finanse

Morskie Farmy Wiatrowe a bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim

Dające się zauważyć ostatnio, w szczególności po dniu 22 stycznia 2021 r., przyspieszenie tempa prac nad inwestycjami w zakresie realizacji projektów związanych z budową pierwszych Morskich Farm Wiatrowych na polskich obszarach morskich, zmusza do pochylenia się nad tematem bezpieczeństwa żeglugi po akwenie Morza Bałtyckiego w kontekście powyższych planów.

02.02.2023, 11:58
Prawo, finanse

Zielony wodór w świetle nowelizowanej dyrektywy RED II

Wodór w polityce energetyczno-klimatycznej UE

29.01.2023, 19:22
Prawo, finanse

Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 1 USA

W poprzednich swoich artykułach tematycznie związanych z morskimi farmami wiatrowymi na polskich obszarach morskich: ● Morskie Farmy Wiatrowe a bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim - zielonagospodarka.pl ● Polskie Morskie Farmy Wiatrowe bez niezbędnych przepisów? - zielonagospodarka.pl ● Morskie farmy wiatrowe jako infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa - zielonagospodarka.pl ● Nieefektywny System Bezpieczeństwa RP w odniesieniu do Morskich Farm Wiatrowych - zielonagospodarka.pl ● Ustawa o promowaniu wytwarzania ene

10.01.2023, 10:35
Prawo, finanse

MEW/Baltic Pipe: portowe opowieści

Dla niektórych czytelników w dużej mierze niezrozumiałym może być zestawianie w publikacjach obu tych projektów. Z jednej strony mamy bowiem rurę, jak niektórzy wywodzą, a z drugiej wiatraki na morzu. Na pierwszy rzut oka faktycznie może dziwić porównywanie tych inwestycji, ale niestety analizując historię Baltic Pipe, a teraz marketingowe przymiarki do Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, można odnaleźć wiele niepokojących i negatywnych dla interesów Polski prawidłowości, które mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo

04.12.2022, 10:56

Coraz bardziej iluzoryczny local content dla polskiego wind offshore

Temat Morskich Farm Wiatrowych coraz bardziej rozgrzewa wyobraźnię polskich małych lub średnich przedsiębiorców, którzy liczą na swój udział w tym znaczącym dla polskiej gospodarki energetycznej przedsięwzięciu.

29.09.2022, 11:34
Prawo, finanse

Całkowicie bezbronne polskie Morskie Farmy Wiatrowe

We wcześniejszych artykułach autorzy poruszali rożne kwestie dotyczące inwestycji związanych z Morskimi Farmami Wiatrowymi na polskich obszarach morskich. W dzisiejszej publikacji, biorąc pod uwagę zastanawiający optymizm towarzyszący podpisaniu w ostatnich dniach sector deal dla polskich MFW, zostanie wykazane jak dalece bezbronne pozostaną polskie Morskie Farmy Wiatrowe bez niezbędnych i zarazem pilnych zmian w polskim systemie prawnym.

22.09.2022, 09:48
eco_consult
ESCORT

Dziękujemy za wysłane grafiki.