Aplikacja pomoże chronić przyrodę Wielkich Jezior Mazurskich

zk

15.04.2022 08:12 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia Aplikacja pomoże chronić przyrodę Wielkich Jezior Mazurskich

Partnerzy portalu

Aplikacja pomoże chronić przyrodę Wielkich Jezior Mazurskich - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Fundacja HumanDoc otrzymała dotację w wysokości 744 804 zł z MF EOG na projekt pn. „Zakorzenianie w przyrodzie” - budowa eko-aplikacji dedykowanej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem projektu jest ochrona ekosystemów Krainy Tysiąca Jezior poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat ich roli, zmianę postaw społeczeństwa wobec fauny i flory tego obszaru, a w dalszej kolejności pozytywny wpływ na ekosystemy w całym kraju. Partnerami przy realizacji inicjatywy są: Ann Eileen Lennert Consultancy z Norwegii oraz Gmina Miasto Giżycko, Mazurski Park Krajobrazowy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Aplikacja da dostęp do całego spektrum wiedzy o ekologicznych walorach regionu, zapewniając jednocześnie zupełnie nową jakość przekazu. Co ważne będzie dostępna na wyciągniecie ręki dla każdego zainteresowanego, bez limitów czy opłat.

Realizowany do końca kwietnia 2024 r. projekt będzie dotyczył Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, położonej w północno-wschodniej Polsce, w środkowej części Pojezierza Mazurskiego. Jest to teren o wyjątkowych w skali europejskiej i światowej walorach przyrodniczych, cieszący się dużym zainteresowaniem turystów. Wielkie Jeziora Mazurskie słyną z wielu naturalnych siedlisk gatunków fauny i flory m.in. rzadkich ptaków (takich jak np. bocian czarny, orzeł bielik, orzeł przedni, perkoz rdzawoszyi, sokół wędrowny czy zimorodek) oraz zwierząt (takich jak np. zając bielak, żubr). Jeziora i rzeki są miejscem bytowania wielu gatunków ryb oraz skorupiaków (w tym coraz rzadziej spotykanych raków szlachetnych i raków błotnych), płazów i gadów. Na tym obszarze rośnie też unikalna flora - np. cisy, bory sosnowe, zbiorowiska roślinności torfowej i wodnej. Znajduje się tu kilka rezerwatów przyrody (m.in. Mazurski Park Krajobrazowy). Unikalnym zasobem Krainy są największe naturalne zbiorniki wodne w Polsce - Śniardwy i Mamry. Liczne jeziora mazurskie łączą się ze sobą poprzez rzeki lub kanały, tworząc unikalny system wodny.

Rozwój turystyki coraz częściej prowadzi do zachwiania naturalnej równowagi we wszystkich ekosystemach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Wskutek nadmiernego hałasu, zaśmiecania środowiska naturalnego i lekceważenia przepisów ochrony przyrody dochodzi do degradacji flory i fauny. Nieodpowiedzialne zachowania człowieka i zanieczyszczania środowiska prowadzą do zaburzenia stosunków troficznych w wodach jezior oraz do zubożenia i pogorszenia jakości ich zasobów naturalnych. Powyższe problemy są skutkiem stale zbyt niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa, zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających Krainę Wielkich Jezior.
Projekt, dofinansowany przez NFOŚiGW, ma być rodzajem remedium wobec wyzwań ekologicznych.

Specjalna eko-aplikacja może stanowić doskonałą alternatywę dla wycieczek z tradycyjną mapą, wypraw szlakiem żeglarskim lub leśnym. Będzie też znakomitym „elektronicznym” eko-doradcą przy wędrówkach. Dzięki niej wraz z osobistym przewodnikiem-przyrodnikiem (z głosem Krystyny Czubówny) posiadacz programu zostanie rzetelnie poinformowany o lokalnych ekosystemach i ich roli w środowisku naturalnym. Eko-aplikacja będzie generować interaktywne powiadomienia odnośnie odległości użytkownika od danego ekosystemu (na podstawie lokalizacji wyznaczonej przez dane GPS). Pokaże także ciekawostki, zwizualizuje np. w jaki sposób hałas, tłok czy śmieci degradują otoczenie i jak należy się prawidłowo zachowywać, by chronić przyrodę. Umożliwiać będzie również symulację zmiany krajobrazu - poprzez porównanie czystego i zanieczyszczonego jeziora. Jako dodatek zaplanowano również opcję pobrania i korzystania z informacji bazowych w trybie offline.

Projekt Fundacji HumanDoc został wsparty w 85% (ok. 633 tys. zł dotacji) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu). Towarzyszące dofinansowanie z budżetu państwa sięgnęło ponad 111 tys. zł.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23475,00 $ tona 1,62% 2 gru
 Cynk 3066,00 $ tona 0,33% 2 gru
 Aluminium 2448,00 $ tona 0,74% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.