Biogazownie odpadowe, recykling i czysta energia

zk

09.08.2022 09:00 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Biogazownie odpadowe, recykling i czysta energia

Partnerzy portalu

Biogazownie odpadowe, recykling i czysta energia - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Ponad 40 ekspertów z NFOŚiGW dyskutowało nad praktycznymi aspektami organizacji i finansowania biogazowni wykorzystujących frakcję BIO odpadów komunalnych. Spotkanie zostało zorganizowane 7 lipca w związku z planowanym uruchomieniem nowego programu priorytetowego, który umożliwiałby finansowanie inicjatyw związanych z budową lub modernizacją instalacji fermentacji bioodpadów w celu produkcji materiałów użyźniających glebę oraz prądu i ciepła z wytwarzanego bio-gazu.

Konferencja została zainicjowana przez wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka, który witając gości - przedsiębiorców i samorządowców - postawił tezę kierunkującą:

- Bioodpady są cennym zasobem w skali ogólnokrajowej. Selektywnie zbierane bioodpady komunalne muszą być efektywnie zagospodarowywane. Jest to szczególnie istotne ze względu na wykonanie krajowych norm recyklingu. Przetwarzanie beztlenowe, fermentacja daje szansę jednoczesnego wytworzenia wartościowego nawozu organicznego jak i wykorzystania pozostałego potencjału energetycznego poprzez generowanie biogazu. Chcemy w tych rozwiązaniach pomagać, udostępniając środki, które umożliwią wygodne montaże finansowe pozwalające szybko zrealizować konkretne inwestycje.

Spotkanie miało praktyczny charakter, pozwalając przedstawicielom branży, ekspertom wymienić się doświadczeniami w zakresie najbardziej oczekiwanego i wartościowego mechanizmu wsparcia rozwoju instalacji fermentacji bioodpadów jak i zdiagnozowania przeszkód na drodze sprawnej realizacji inwestycji. W spotkaniu na ul. Konstruktorskiej w Warszawie, w NFOŚiGW uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departamentu Gospodarki Odpadami, korzystając z możliwości wysłuchania realnych potrzeb przyszłych inwestorów rozwijających przemysł fermentacji bioodpadów.

Filarami forum były dwie prezentacje (przewodniczącego Rady RIPOK Piotra Szewczyka z ZUOK „Orli Staw” pt. Produkcja biogazu z odpadów w instalacjach komunalnych w Polsce - stan obecny, kierunki, problemy, wyzwania oraz  dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosława Rolińskiego pt. NFOŚiGW wspiera fermentację. Oferta aktualna i zamierzenia. Zwieńczyła je dyskusja uczestników wokół głównych punktów wystąpień i zapowiedzi udostępnienia ok. 1 miliarda zł puli dofinansowań dla budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Uczestnicy zwrócili m.in. uwagę na fakt, że fermentacja, w wyniku której wytwarza się biogaz, jest sposobem uzyskiwania stabilnego, niezależnego od pory roku i warunków meteorologicznych, źródła całorocznie dostępnych OZE. Przygotowywaną propozycję NFOŚiGW uznano za ciekawą i zasadną w kontekście potencjału instalacji fermentacji przy tworzeniu lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz zaspokajaniu lokalnych potrzeb recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Zauważono jednocześnie, że wyprodukowany biogaz może być - przy odpowiednim sprężeniu i przechowywaniu - uznany funkcjonalnie za stabilny magazyn energii.

Wśród najpilniejszych wyzwań i potrzeb związanych z budowaniem lub modernizacjami instalacji fermentujących bioodpady (produkujących biogaz lub poferment dla celów rolniczych) wyróżniono szersze zaangażowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobnie zaakcentowano potrzebę uwzględniania instalacji biogazowych już na etapach wczesnego planowania w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego, co pozwalałoby bez przeszkód później przeprowadzać inwestycje. Zwrócono m.in. uwagę na konieczność lokalizacji instalacji, które produkowałyby ciepło z biogazu, blisko terenów zindustrializowanych - ułatwiłoby to dystrybucję. Podkreślono także potrzebę edukacji społecznej w zakresie funkcjonowania biogazowni, wykorzystania fermentacji frakcji BIO i neutralizacji obaw czy niejasności m.in. wobec budowy nowych instalacji.

Wnioski ze spotkania pozwolą wypracować najlepszą formułę programu priorytetowego NFOŚiGW i stworzyć przyjazne warunki dofinansowań inwestycji. Oferta w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek ma być dostępna już jesienią tego roku. Założono wstępnie, że przewidziana pula środków pozwoli dofinansować do 30 instalacji w całym kraju, istotnie poprawiając lokalny system gospodarowania odpadami i bezpieczeństwo energetyczne, a nade wszystko pozwalając optymalnie zagospodarowywać frakcję BIO z odpadów.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona 5,13% 27 mar
 Cynk 2913,00 $ tona 0,48% 27 mar
 Aluminium 2297,00 $ tona 1,46% 27 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.