Coroczne wirtualne spotkanie Banku Światowego

zk

21.10.2021 09:50 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Coroczne wirtualne spotkanie Banku Światowego

Partnerzy portalu

Coroczne wirtualne spotkanie Banku Światowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka wziął udział w spotkaniu online z przedstawicielami Banku Światowego, które odbyło się 18 października 2021 r. Główne zagadnienia poruszone podczas rozmów dotyczyły wymiany doświadczeń w zakresie procesu transformacji energetycznej krajów opierających swój mix na węglu, w tym konieczności prowadzenia działań służących łagodzeniu skutków zamykania kopalń i ochrony grup społecznych. Minister Kurtyka szczególnie zwrócił uwagę na role młodzieży w kształtowaniu transformacji.

Sektor wydobywczy odgrywa w Polsce szczególną rolę, zarówno ekonomicznie, jak
i społecznie. Strategicznym dokumentem określającym ramy i kierunki inwestycji w sektorze energetycznym na kolejne dziesięciolecia jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040). Jednak jak podkreślał podczas spotkania Banku Światowego minister Michał Kurtyka, o sukcesie transformacji decydować powinno to jak z przemianami poradzą najbardziej wrażliwe regiony i społeczności górnicze.

- Realizacja ambitnych celów transformacji nie zostałaby osiągnięta bez akceptacji społecznej, szczególnie w kontekście transformacji regionów węglowych. Umowa Społeczna, która została podpisana w maju br. z udziałem górniczych związków zawodowych, jest pierwszym dokumentem zakładającym likwidację górnictwa węgla kamiennego. Po przejściu energetyki na niskoemisyjną wydobycie surowców energetycznych w Polsce będzie się zmniejszać. Nie oznacza to jednak pozostawienia w tyle regionów węglowych. Wdrożenie transformacji to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na wykorzystanie potencjałów krajowych i regionalnych - dodał minister.

Mówiąc o PEP2040 minister Kurtyka zwrócił uwagę, że dokument stanowi plan działania na rzecz unowocześnienia i modernizacji sektora energii oraz przeprowadzenia sprawiedliwej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej. Zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego.

W trakcie spotkania minister Michał Kurtyka podkreślił też konieczność planowania projektów i inwestycji, które zapewniłyby tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w odniesieniu do grupy młodzieży. Młodzież z regionów, w których istnieje koncentracja przemysłu wydobywczego powinna być szczególnie uwzględniona w procesie transformacji.

Minister omówił też najważniejsze działania sprzyjające sprawiedliwej transformacji, w tym rozwój elektromobilności, rozwój elektrowni wiatrowych i gospodarki wodorowej.

Jak podkreślił, Polska jest europejskim liderem w produkcji akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych do produkcji samochodów elektrycznych. Planowana wielkość produkcji samochodów elektrycznych w pierwszym etapie to 100 tys. Projekt ten otwiera możliwość współpracy ElectroMobilty Poland z firmami motoryzacyjnymi z całego świata. Szef resortu klimatu i środowiska poinformował także, że celem, który wyznacza kierunek naszych działań, jest osiągnięcie liczby 1 mln samochodów elektrycznych w latach 2025-2030. Jak wspomniał, Polska jest również największym eksporterem autobusów elektrycznych w UE z 46% udziałem w rynku europejskim w ubiegłym roku.

Minister klimatu i środowiska zwrócił też uwagę na fakt, że Polska rozwija również swoją strategię wodorową. Dokument strategiczny wyznacza cele i działania na rzecz rozwoju krajowych kompetencji i technologii budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Dotyczą one trzech sektorów wykorzystania wodoru: energetyki, transportu i przemysłu, a także jego produkcji, dystrybucji oraz niezbędnych zmian prawnych i finansowania.

Minister Kurtyka odniósł się także do  morskich elektrowni wiatrowych, jako projektu strategicznego PEP2040. W oparciu o prognozy moc zainstalowana w perspektywie 2030 r. może sięgnąć 5,9 GW, w 2040 r. do ok. 11 GW.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.