Czołowe organizacje dobroczynne deklarują przekazanie kwoty 0,5 mld dolarów na rzecz sprawiedliwej transformacji energetyki

zk

15.11.2022 15:24 Źródło: Sequoia Climate Foundation/PR Newswire
Strona główna Klimat, ekologia Czołowe organizacje dobroczynne deklarują przekazanie kwoty 0,5 mld dolarów na rzecz sprawiedliwej transformacji energetyki

Partnerzy portalu

 Czołowe organizacje dobroczynne deklarują przekazanie kwoty 0,5 mld dolarów na rzecz sprawiedliwej transformacji energetyki - ZielonaGospodarka.pl
Fot. wikipedia

Środki mają wesprzeć przyszłość opartą na czystej energii dla ludności i krajów, które jako pierwsze odczuwają wpływ zmian klimatu.

Koalicja czołowych organizacji dobroczynnych nastawionych na walkę ze zmianami klimatu ogłosiła dzisiaj zamiar zainwestowania środków w wysokości 500 milionów dolarów amerykańskich przez najbliższe trzy lata w celu przyspieszenia sprawiedliwej i równej transformacji energetyki w krajach o niskich i średnich dochodach, co przysłuży się realizacji idei zrównoważonego rozwoju i stworzy nowe szanse gospodarcze.

To ogromne wsparcie finansowe wspomoże wysiłki rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz innych podmiotów, które nadają tempa nowym i już rozwijanym planom transformacji energetyki na Globalnym Południu. Punktem wyjścia dla tego partnerstwa są istniejące i przyszłe inicjatywy wielu podmiotów finansujących, które napędzają ambitne działania i wspierają działalność rządów, społeczności i przedsiębiorstw na rzecz ograniczania skutków zmian klimatu.

„To kluczowy czas dla organizacji dobroczynnych na zwiększanie wsparcia dla naszych partnerów z południa, którzy chcą przewodniczyć zmianom w tych wyjątkowo trudnych czasach - powiedziała Izabella Teixeira, była minister środowiska Brazylii, współprzewodnicząca Międzynarodowego Panelu Zasobów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i członek Rady Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN-DESA). - Świat potrzebuje liderów z południa, którzy udowodnią, że priorytety rozwojowe i klimatyczne mogą iść ręka w rękę i stworzą pierwsze przykłady prawdziwie sprawiedliwej transformacji w kierunku czystej energetyki”.

„Mobilizacja połączonych funduszy w celu wsparcia działań na rzecz klimatu ma ogromne znaczenie w wypełnieniu luki w dobroczynnym finansowaniu działań klimatycznych na południu - powiedział Saliem Fakir, dyrektor generalny fundacji African Climate Foundation, która jest strategicznym afrykańskim fundatorem dotacji i think tankiem pracującym na styku kwestii zmian klimatu i rozwoju. - Wzmocni to przywództwo i lokalizację rozwiązań na południu, szczególnie w Afryce, gdzie luka w finansowaniu jest największa”.

Partnerstwo wesprze prace obejmujące pomoc techniczną i budowanie zdolności niezbędnych do zwiększenia skali korzystania z energii odnawialnej przy jednoczesnym odchodzeniu od paliw kopalnych, w tym dzięki inicjatywom obejmującym wiele podmiotów finansujących. Celem inwestycji jest wspieranie wdrożeń w krajach, które realizują już ambitne plany w tym zakresie, i zachęcenie większej liczby krajów do opracowania śmiałych planów, które staną się podstawą dla działań w następnej dekadzie.

„Finansowanie ma na celu pomoc krajom w realizacji ich ambitnych planów związanych ze sprawiedliwym przechodzeniem na czystą energię - powiedziała Christie Ulman, przewodnicząca Sequoia Climate Foundation. - Filantropia może odegrać i faktycznie odegra kluczową rolę jako katalizator skokowych zmian na rzecz transformacji energetycznej i gospodarczej. Mamy świadomość, że społeczność międzynarodowa wciąż nie jest w stanie wypełniać swoich obietnic związanych ze wsparciem finansowym walki ze zmianami klimatu i ich wpływem. Chociaż ta inwestycja nie jest w stanie uzupełnić tych braków, chcemy wspierać kraje w walce ze stojącymi przed nimi wyzwaniami i wspomagać ich zaangażowanie w przejście na czystą energetykę. Zadeklarowana kwota powinna być postrzegana jako dolna, a nie górna granica potencjalnego zaangażowania organizacji dobroczynnych w sprawiedliwą i równą przyszłość”.

Zaangażowane organizacje wyrażają uznanie dla śmiałego przywództwa wielu krajów o niskich i średnich dochodach w zakresie wyznaczania ambitnych celów, nawet w chwili, gdy borykają się one z silnie odczuwalnymi zmianami klimatycznymi. Co ważne, zadeklarowane finansowanie nie ma zastąpić miliardowej pomocy dla krajów rozwijających się, która jeszcze do nich nie dotarła, a została zapowiedziana przez kraje rozwinięte, które poczuwają się do odpowiedzialności, mają możliwości i fundusze, aby wprowadzać zmiany dużo szybciej i na globalną skalę. Kolejnym ważnym priorytetem dla organizacji dobroczynnych jest zwiększenie skali starań organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które pozostają motorem zmian w kierunku sprawiedliwej transformacji.

„Aby wysiłki związane z transformacją energetyczną w jakimkolwiek kraju były sprawiedliwe, zasadne i skuteczne, niezbędne jest ciągłe zaangażowanie i uczestnictwo ze strony społeczności, których ona dotyczy i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na miejscu - powiedziała Jamie Choi, dyrektor generalna Tara Climate Foundation, regionalnej fundacji dobroczynnej mającej na celu przyspieszenie transformacji energetyki w Azji. - Zachęcenie krajowych i regionalnych partnerów w obrębie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do odegrania aktywnej roli w przyspieszaniu transformacji w kierunku czystej energetyki w swoich krajach zapewni trwałość wprowadzanych rozwiązań”.

Zapowiedziane fundusze nadają impetu innym działaniom dobroczynnym nakierowanym na wsparcie Globalnego Południa w tym kluczowym momencie, gdy wiele krajów walczy z kryzysem żywnościowym, energetycznym i związanym z kosztami życia nakładającym się na dalsze skutki kryzysu klimatycznego.

Ogłoszone dzisiaj finansowanie pochodzi od następujących organizacji dobroczynnych:

- Ballmer Group,

- Bloomberg Philanthropies,

- Children's Investment Fund Foundation,

- Good Energies by Porticus,

- Growald Climate Fund,

- High Tide Foundation,

- Oak Foundation,

- Sequoia Climate Foundation,

- Three Cairns Group.

Sequoia Climate Foundation

Sequoia Climate Foundation to organizacja dobroczynna, której misją jest zapobieganie najgorszym skutkom zmian klimatu. Organizacja działająca zgodnie z sekcją 501(c)(3) amerykańskiego Kodeksu Skarbowego IRS ma siedzibę w Kalifornii i wspiera ambitne, oparte na dowodach strategie nakierowane na przyspieszenie transformacji na czystą energetykę.

Bloomberg Philanthropies


Bloomberg Philanthropies inwestuje w 941 miastach i 173 krajach na całym świecie, aby zapewnić lepsze i dłuższe życie jak największej liczbie ludzi. Organizacja koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach wdrażania trwałych zmian: sztuka, edukacja, środowisko, innowacje rządowe i zdrowie publiczne. Przez Bloomberg Philanthropies przechodzą wszystkie darowizny Michaela R. Bloomberga, w tym pochodzące z jego fundacji, firmowe i osobiste, jak również z Bloomberg Associates, organizacji konsultingowej pro bono, która działa w wielu miastach świata. W 2021 r. organizacja Bloomberg Philanthropies łącznie przekazała na różne cele 1,66 mld dolarów. Więcej informacji na stronie internetowej Facebooku, YouTube, LinkedIn.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 22400,00 $ tona -0,11% 25 lis
 Cynk 2924,00 $ tona 0,45% 25 lis
 Aluminium 2345,00 $ tona 0,09% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.