EuroEnergy i Afcon Renewable będą promować zieloną energię

zk

28.04.2023 07:28 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE EuroEnergy i Afcon Renewable będą promować zieloną energię

Partnerzy portalu

EuroEnergy i Afcon Renewable będą promować zieloną energię - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

EuroEnergy i Afcon Renewable Energy łączą siły w celu promowania zielonej energii w Europie Środkowej. Jako pierwszy zostanie zrealizowany projekt w Boguszynie.

Współpraca, która rozpoczęła się w Polsce, wspiera transformację energetyczną w całym regionie, zwiększając całkowitą moc w projektach wdrażanych przez EuroEnergy do ponad 400 MW w czterech krajach.

Inwestycje o wartości ok. 80 mln euro obejmują 2 projekty fotowoltaiczne w Polsce. Partnerzy wybudują i będą eksploatować elektrownię słoneczną o mocy 20 MW w Boguszynie. Dzięki temu EuroEnergy zwiększy moc swoich projektów w fazie przygotowania do 100 MW i tym samym w Europie przekroczą one 400 MW. Budowa elektrowni fotowoltaicznej, która uzyskała już wszelkie niezbędne pozwolenia, rozpocznie się pod koniec maja 2023 roku i ma zostać podłączona do sieci na początku 2024 roku.

Współpraca między Afcon i EuroEnergy ma objąć swoim zasięgiem całą Europę Środkową, oferując szeroki zakres inwestycji w energię odnawialną, w tym energię wiatrową, fotowoltaikę i akumulatory do magazynowania energii.

Umowa pozwala zdywersyfikować geograficznie portfolio firmy EuroEnergy i powiększyć jej bazę aktywów. Najnowsze projekty wzmacniają obecność firmy w Europie - obejmując Polskę, Grecję, Rumunię i Chorwację. Nowe przedsięwzięcie rozszerza również zakres działalności grupy Libra, która ma w swoim portfelu wiele przedsięwzięć związanych z energią odnawialną w tym w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie. Portfolio realizowanych i planowanych w dziewięciu krajach przedsięwzięć Grupy w odnawialne źródła energii obejmuje obecnie projekty o łącznej mocy około 3 GW. Są to projekty związane z energią słoneczną, wiatrową, magazynowaniem energii w akumulatorach oraz projekty związane z przetwarzaniem odpadów na energię.

Informacje o EuroEnergy

Spółka EuroEnergy, została założona w Grecji w 2007 roku. Powstała z powodu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w tradycyjnym miksie energetycznym w Europie i krajach śródziemnomorskich. Z biegiem lat portfolio firmy powiększyło się o projekty z energetyki słonecznej i wiatrowej w Rumunii, Grecji, a ostatnio w Chorwacji. Skupiając się na technologiach energetyki słonecznej i wiatrowej, a ostatnio także na systemach magazynowania, firma powiększyła swoje portfolio OZE poprzez rozwijanie i pozyskiwanie projektów z zakresu energetyki odnawialnej o łącznej mocy wytwórczej powyżej 100 MW – zarówno w obszarze energetyki słonecznej, jak i wiatrowej. W regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej EuroEnergy posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w trakcie przygotowania o łącznej mocy około 400 MW. Doświadczenie firmy w zarządzaniu zasobami przemysłowymi gwarantuje optymalne wykorzystanie aktywów i spełnienie wszelkich wymogów w zakresie prawa, sprawozdawczości finansowej oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

EuroEnergy jest członkiem Grupy Libra, różnorodnej międzynarodowej grupy biznesowej, która posiada aktywa i prowadzi działalność w prawie 60 krajach. Libra posiada wiele spółek zależnych zajmujących się energią odnawialną w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie, a portfolio Grupy obejmuje projekty o łącznej mocy około 3 GW, które stanowią własność Grupy, są przez nią rozwijane lub oczekują na realizację w dziewięciu krajach. Są to projekty związane z energią słoneczną, wiatrową, magazynowaniem energii w akumulatorach oraz projekty związane z przetwarzaniem odpadów na energię. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.euroenergy.com/

Informacje o Afcon Renewable Energy

Afcon Renewable Energy powstała w 2020 roku i jest spółką zależną należącą w całości do Afcon Holdings. Spółka specjalizuje się w inicjowaniu, rozwijaniu, finansowaniu, budowie i eksploatacji projektów z zakresu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Afcon Renewable Energy posiada zróżnicowane portfolio projektów w Izraelu i na całym świecie na różnych etapach realizacji, a także buduje strategiczne partnerstwa z inwestorami instytucjonalnymi w Izraelu, których celem jest inwestowanie w projekty europejskie.

Kadra kierownicza firmy dysponuje bogatym doświadczeniem i wiedzą w zakresie inicjowania i prowadzenia kompleksowych projektów z zakresu energii odnawialnej na szeroką skalę oraz posiada udokumentowane sukcesy w branży. W świecie, w którym energia odnawialna stanowi coraz większą część całkowitej wytwarzanej energii w ujęciu globalnym, doświadczenie firmy i specjalistyczna wiedza z zakresu energetyki, w połączeniu z możliwościami Grupy Afcon w zakresie inicjowania, finansowania i prowadzenia projektów, pozycjonują ją jako wiodącego gracza na rynku lokalnym i międzynarodowym.  Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://afcon-re.com/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.