Grupa Kapitałowa Kogeneracja osiągnęła 152 mln zł zysku w 2022 r.

Grupa Kapitałowa Kogeneracja osiągnęła 152 mln zł zysku w 2022 r. - ZielonaGospodarka.pl
21.03.2023 10:38
Strona główna Prawo, finanse Grupa Kapitałowa Kogeneracja osiągnęła 152 mln zł zysku w 2022 r.

Partnerzy portalu

Grupa Kapitałowa Kogeneracja osiągnęła 152 mln zł zysku w 2022 r. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

152 mln zł zysku wypracowała w 2022 r. należąca do PGE Energia Ciepła Grupa Kapitałowa Kogeneracja. W stosunku do 2021 r. producent energii elektrycznej i ciepła m.in. dla aglomeracji wrocławskiej zanotował wzrost zysku netto o 57 mln zł - podała firma we wtorek.

Jak wskazano we wtorkowej informacji spółki, w 2022 r. Grupa Kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 364 mln zł, tj. o 111 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (253 mln zł). "Wynik finansowy netto Grupy wyniósł 152 mln zł i był o 95 mln wyższy niż w 2021 r. (57 mln zł)" – podano.

Podkreślono, że pozytywny wpływ na wyniki operacyjne miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 425 mln zł oraz wzrost przychodów z tytułu rekompensat KDT o 60 mln zł.

"Jednocześnie w 2022 r. Grupa Kapitałowa Kogeneracja S.A. odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 507 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe, tj. o 265 mln zł, w porównaniu do roku poprzedniego" – podano.

"Mimo wysokiej dynamiki wzrostu cen energii elektrycznej na rynkach, Kogeneracja w 2022 r. nie osiągnęła dodatniego jednostkowego wyniku finansowego, ze względu na znaczące zwiększenie kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Natomiast w ramach Grupy uzyskano wyniki na poziomie wyższym aniżeli w roku poprzednim" – powiedział cytowany w informacji prezes zarządu Kogeneracji S.A. Andrzej Jedut.

Prezes spółki dodał, że obecna aktywność Kogeneracji skupia się na prowadzeniu działań, które wpisują się w ogłoszoną w minionym roku "Strategię biznesową na lata 2022-2026", w ramach której zadeklarowano zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez obniżenie poziomu emisji C02.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. to spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE. Kogeneracja jest producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji w aglomeracji wrocławskiej. Kogeneracja składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie.

Piotr Doczekalski

pdo/ mk/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.