Kongres ESG w Warszawie: ponad 30 rekomentacji ESG dla nowego rządu

gm

27.11.2023 14:28
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Kongres ESG w Warszawie: ponad 30 rekomentacji ESG dla nowego rządu

Partnerzy portalu

Kongres ESG w Warszawie: ponad 30 rekomentacji ESG dla nowego rządu - ZielonaGospodarka.pl
Źródło: PMB

4 grudnia PGE Narodowy w Warszawie będzie areną ważnych dyskusji na temat przyszłości polskiego biznesu oraz jego pozycji w Unii Europejskiej podczas III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną kluczowe rekomendacje dla nowo rządzących w Polsce w zakresie ESG, opracowane przez grupę naukowców i liderów biznesu.  

Wśród ekspertów, którzy przyczynili się do opracowania rekomendacji, znajdują się m.in. Prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH, Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze, Artur Beck, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei, oraz przedstawiciele czołowych instytucji i firm, takich jak PKO BP, BNP Paribas, Polska Izba Recyklingu, HM, GPW, KPMG, City, Deloitte, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Mastercard Polska i Europa Centralna, Wiśniowski, Kancelaria WNKM, PKO SA, PZU, mBank, i Santander.

Ponad 30 rekomendacji dla nowego rządu dotyczy tworzenia strategii dekarbonizacji i polityki klimatycznej. Zalecają one szybką aktualizację planów dla sektorów energetycznych, budowlanych i transportowych. Rekomendacje podkreślają ważność dialogu, współpracy i transparentności w polityce klimatycznej. Wskazują na konieczność rozwoju technologii i innowacji. Podkreślają rolę Polski w Unii Europejskiej oraz promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych. Zwracają uwagę na potrzebę dostosowania do zmian gospodarczych i demograficznych. Wskazują na zarządzanie wpływem technologii na rynek pracy i społeczeństwo.

Zgodnie z przekonaniami współautorów, realizacja tych rekomendacji przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego oraz wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, co ma kluczowe znaczenie w obliczu globalnej konkurencji i wymagań rynkowych.

Kluczowe wyzwania i możliwości strategii ESG


Podczas Kongresu szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie obowiązku raportowania ESG, co budzi kontrowersje wśród ekspertów i przedsiębiorców. Dyskusja skupi się na tym, czy małe i średnie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać narzuconych przez UE terminów w zakresie raportowania i jakie mogą być korzyści oraz wyzwania związane z tym wymogiem. Rozpatrywane będą także kwestie zarządzania ryzykiem klimatycznym i społecznym oraz rozwój inicjatyw ESG w różnych sektorach gospodarki.

Polska w Unii Europejskiej: Integracja czy niezależność?


Kolejnym ważnym punktem Kongresu będzie debata dotycząca przyszłości Polski w kontekście Unii Europejskiej. Eksperci będą rozważać, czy Polska powinna dążyć do głębszej integracji z UE, w tym do przyjęcia euro, czy raczej utrzymać obecną pozycję na obrzeżach polityki europejskiej. Analizowany będzie również potencjał Polski do stania się trzecią gospodarką UE w ciągu najbliższych 20 lat, co ma istotne znaczenie dla kształtowania strategii gospodarczej i politycznej kraju na najbliższe dekady.

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu zapowiada się jako wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania przyszłości polskiej gospodarki, jej miejsca na europejskiej i światowej arenie gospodarczej oraz dla rozwoju odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Zapraszamy do udziału w tej kluczowej dyskusji, która ma na celu kreowanie przyszłości polskiego biznesu w kontekście globalnych trendów i zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe pytania w zakresie ekologii, społeczeństwa i gospodarki


Podczas Kongresu eksperci z różnych dziedzin będą odpowiadać na ważne pytania dotyczące trzech kluczowych obszarów: ekologii, społeczeństwa i gospodarki. Te dyskusje staną się platformą do głębokiego zrozumienia obecnych wyzwań i szans, jakie stoją przed Polską i jej rolą na arenie międzynarodowej.

Ekologia: energia, odpady i innowacje


W ramach ekologicznego wymiaru, eksperci będą dyskutować o krytycznych aspektach takich jak:

Energia Wiatrowa: Debata skupi się na kwestii budowy farm wiatrowych w mniejszej odległości od obszarów zamieszkałych. Eksperci zbadają, czy zmniejszenie dystansu dla nowych projektów jest popierane z ekologicznego i społecznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę zarówno potencjalne korzyści, jak i wyzwania.

Fotowoltaika: Dyskusja obejmie strategie dotyczące roli fotowoltaiki w ramach OZE. Eksperci rozważą, czy powrót do strategii, która zapoczątkowała początkowy boom fotowoltaiki, jest korzystny, czy też należy skupić się na jej dalszym rozwoju jako kluczowym elemencie OZE. Będą także poruszane kwestie dotyczące roli państwowych spółek i sektora prywatnego w rozwijaniu fotowoltaiki oraz efektywności procesu przyłączania instalacji do sieci energetycznej.

Zarządzanie odpadami: Tu eksperci zastanowią się, czy i jak Polska może skutecznie zarządzać problemem odpadów, jakie strategie mogą być skuteczne i czy koszty związane z tym zarządzaniem są konieczne.
Społeczeństwo: medycyna, integracja i współpraca

W obszarze społecznym kluczowe pytania dotyczą:

Wyzwań współczesnej medycyny: Tutaj poruszona zostanie kwestia zarządzania systemem opieki zdrowotnej oraz największych wyzwań zdrowotnych stojących przed polskim społeczeństwem.

Atrakcyjność Polski dla pracowników zagranicznych: Eksperci będą dyskutować o konkretnych działaniach, które mogą zwiększyć atrakcyjność Polski dla imigrantów zarobkowych, politykach integracyjnych oraz inicjatywach wspierających ich długoterminowe osiedlenie się w Polsce.

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem i rządem: Będzie to okazja do zbadania najlepszych praktyk i modeli współpracy międzysektorowej, a także do omówienia sposobów na zwiększenie widoczności i wpływu organizacji pozarządowych w społeczeństwie.
Gospodarka: euro, głosowanie w UE i wsparcie dla Ukrainy

W wymiarze gospodarczym eksperci skupią się na:

Przyjęcie euro: Omówione zostaną za i przeciw wprowadzenia euro jako oficjalnej waluty w Polsce.

System głosowania w UE: Dyskusja rozwinie temat wprowadzenia systemu głosowania większościowego w Unii Europejskiej, analizując jego potencjalny wpływ na efektywność procesu decyzyjnego i suwerenność państw członkowskich.

Wsparcie dla Ukrainy: Eksperci przedstawią swoje opinie na temat zaangażowania Polski w odbudowę Ukrainy, wsparcia dla jej dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, oraz ocenią pomysł stworzenia Unii Polsko-Ukraińskiej.

Podczas III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, te i inne kluczowe kwestie zostaną poddane gruntownej analizie, co ma na celu nie tylko zrozumienie obecnych wyzwań, ale także wytyczenie ścieżek do przyszłych rozwiązań.Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.