NFOŚiGW przekaże Warszawie dodatkowe 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

zk

19.12.2022 08:56 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Odpady, Recykling NFOŚiGW przekaże Warszawie dodatkowe 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Partnerzy portalu

NFOŚiGW przekaże Warszawie dodatkowe 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Funkcjonujący obecnie w Warszawie system gospodarki wodno-ściekowej zostanie usprawniony i unowocześniony, do czego przyczyni się pokaźne zwiększenie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stolica otrzyma aż o 194 mln zł wyższą pożyczkę na realizację wieloletniego projektu, mającego zapewnić mieszkańcom miasta i sąsiednich miejscowości zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Powstaną dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dodatkowe kolektory, a na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz zmodernizowanego Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie zbudowane będą instalacje fotowoltaiczne. Umowa w tej sprawie dzisiaj (16 grudnia) została podpisana w siedzibie NFOŚiGW.

Na realizację VI fazy ogromnego projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, którego całkowity koszt wynosi ponad 1,7 mld zł, stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji miało pierwotnie otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 487,4 mln zł pożyczki. Teraz jednak, na podstawie nowej umowy, kwota wsparcia wzrośnie do niemal 681,4 mln zł, czyli zwiększy się o 194 mln zł. Celem dofinansowanego przedsięwzięcia jest sprawniejsze działanie i optymalizacja funkcjonowania systemu, który zapewnia mieszkańcom Warszawy i okolic dostawy wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

– Wspieranie projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej to jeden z kluczowych obszarów naszej aktywności – wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek. – Od początku istnienia NFOŚiGW dofinansowuje ze środków krajowych i zagranicznych inwestycje dotyczące wodociągów i kanalizacji, które poprawiają jakość życia Polaków oraz przyczyniają się do wypełniania przez Polskę unijnych standardów dotyczących oczyszczania ścieków. Należy przypomnieć, że przez ponad trzy dekady nasza instytucja wsparła finansowo blisko 4,5 tys. projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i przyczyniła się do budowy lub modernizacji ponad 1600 oczyszczalni ścieków, a także przeszło 83 tys. km sieci kanalizacyjnej. Warszawski projekt, na realizację którego udzielimy pożyczki znacznie wyższej niż wstępnie planowano, to kontynuacja tej prospołecznej strategii. To wyraz myślenia w kategoriach dobra wspólnego i troski o stan środowiska – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.

VI etap wielkiej inwestycji, na którą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. łącznie otrzyma z NFOŚiGW 681,4 mln zł pożyczki, obejmie szereg działań budowlanych i modernizacyjnych, głównie na terenie stołecznej aglomeracji (prawie 2,5 mln mieszkańców, finalny wskaźnik skanalizowania po realizacji projektu: 99,5 proc.), a także w Pruszkowie, Serocku i bezpośrednich okolicach tych mazowieckich miast. Plan przewiduje zbudowanie około 30,5 km oraz modernizację około 4 km kanalizacji sanitarnej, w tym budowę trzech kolektorów tranzytowych o dużej średnicy – od 1,2 do 3,2 m (Lindego-Bis, Mokotowski-Bis oraz Wiślany). Zwiększy to przepustowość istniejącej sieci i umożliwi podłączenie wielu nowych osiedli i domów, a także zapewni dodatkową retencję systemu kanalizacji, co pozwoli zmniejszyć ilość tzw. zrzutów burzowych do Wisły.

W ramach dofinansowanej przez NFOŚiGW inwestycji powstaną także 22 km sieci wodociągowej, nastąpi rozbudowa i modernizacja Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie (powstaną tam filtry węglowe i instalacja ozonowania pośredniego), kontynuowane będzie rozwijanie systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi oraz poczynione zostaną zakupy pojazdów specjalistycznych do oczyszczania sieci i monitorowania wypływów z niej, a także wyposażenia laboratorium zakładowego w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Projekt zakłada również przebudowę oczyszczalni „Południe” w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej.

Istotnym elementem warszawskiej inwestycji będzie również sięgnięcie po odnawialne źródła energii (OZE), bowiem projekt przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie o łącznej mocy około 5,2 MW. Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby wspomnianych obiektów zarządzanych przez warszawskie MPWiK.

Ekologicznym i społecznym efektem wymienionych przedsięwzięć będzie podłączenie 5700 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej i 6720 – do sieci wodociągowej. Ilość uzdatnianej wody sięgnie prawie 27,4 mln m sześć. w ciągu roku, a sucha masa komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie rocznie 5 tys. ton. Realizacja bieżącego projektu (zapoczątkowanego w 2014 r.) potrwa do roku 2023, a okres spłaty pożyczki zostanie rozłożony na lata 2024-2035.Dofinansowanie z NFOŚiGW, mające na celu poprawę zaopatrzenie w wodę mieszkańców Warszawy i aglomeracji oraz skuteczniejsze oczyszczanie ścieków na tym terenie, ma dodatkowe znaczenie w kontekście dwóch niepokojących i szkodliwych dla środowiska awarii (zrzut dużej ilości nieczystości do Wisły), do których doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka” latem w 2019 i 2020 r. Obecnie, wskutek awarii przewodów ułożonych w tunelu, tranzyt ścieków realizowany jest poprzez dwa nowe przewody o średnicy 1,2 m wykonane w trybie awaryjnym metodą przewiertu pod dnem Wisły w latach 2020-2021. Odtworzenie układu przesyłowego w tunelu planowane jest do końca 2024 r. Usprawnienie i optymalizacja funkcjonującego w Warszawie systemu gospodarki ściekowej powinno wpłynąć na ograniczenie w przyszłości podobnych zagrożeń.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczy w finansowaniu kolejnych sześciu faz wieloetapowego projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, zasilając poszczególne przedsięwzięcia ze środków krajowych i europejskich. W ramach tych działań zrealizowano wiele zadań, w tym (w III fazie) największy w Europie mikrotunelowy projekt, jakim była budowa pod dnem Wisły kolektora o średnicy 5 m, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do oczyszczalni „Czajka”. Długość całego układu przesyłowego wynosi 10,5 km, a głębokość „studzienki”, czyli komory końcowej – 40 m, co odpowiada wysokości 10-piętrowego budynku.

Na rozmaite przedsięwzięcia budowlane i modernizacyjne beneficjent, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, otrzymał z NFOŚiGW już wcześniej 469 mln zł pożyczki (na fazę III) oraz dofinansowanie unijne na wszystkie fazy na poziomie 3,4 mld zł. Zwiększona obecnie o 194 mln zł pożyczka na realizację VI etapu inwestycji stanowi dopełnienie wieloletniego wsparcia dla Warszawy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Niezależenie bowiem od kontrowersji i niedogodności związanych z awariami systemu, na które NFOŚiGW, jako instytucja finansów publicznych, nie ma żadnego wpływu, pomoc finansowa dla stołecznych projektów jest wyrazem kontynuowania proekologicznej i prospołecznej misji Narodowego Funduszu. Gospodarka wodno-ściekowa była bowiem pierwszym obszarem, który NFOŚiGW zaczął wspierać po swoim powstaniu w 1989 r., a stworzony w 2003 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) stanowił podstawę sfinansowania tysięcy projektów, zawierających się w idei zrównoważonego rozwoju Polski.

Uroczyste zawarcie umowy dotyczącej przekazania stolicy dodatkowych 194 mln zł pożyczki na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków odbyło się w dniu 16 grudnia br. (piątek) w siedzibie Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W imieniu NFOŚiGW podpisał ją wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek, a ze strony beneficjenta – Lucyna Golatowska i Dariusz Dąbrowski, członkowie zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.