Pierwsza szkoła z Zielonym Laboratorium TAURONA

zk

01.09.2022 13:55 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia Pierwsza szkoła z Zielonym Laboratorium TAURONA

Partnerzy portalu

Pierwsza szkoła z Zielonym Laboratorium TAURONA - ZielonaGospodarka.pl
Fot. kadr z filmu/Tauron

W Szkole Podstawowej im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach powstało pierwsze spośród czterech Zielonych Laboratoriów TAURONA. Szkoły zostały wyłonione w konkursie, w którym wzięło udział 140 placówek z czterech województw na południu Polski. Każda szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 100 000 tysięcy złotych, a środki zainwestowano w remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych.

- W projekcie Zielone Laboratoria TAURONA sfinansowaliśmy czterem szkołom z południowej Polski nowoczesne pracownie, ale także zaangażowaliśmy społeczność szkolną. Dzieci, rodzice i grona pedagogiczne aktywnie współpracowały na etapie aplikacji oraz w czasie realizacji inwestycji. To wartość dodana tego projektu - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes TAURON Polska Energia. - Uczniowie, nauczyciele i rodzice otrzymując nasze wsparcie zbudowali nowoczesną pracownię. Ten sukces pokazuje, że gospodarka oparta na wiedzy zaczyna się od współpracy i zaufania - dodaje prezes Szczeszek.

W skład nowego laboratorium w Bachowicach wchodzi przede wszystkim: dygestorium chemiczne, stół laboratoryjny, stół demonstracyjny, odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, oczomyjka, mikroskopy, preparaty, przyrządy do pracy w terenie, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne do nauki biologii, chemii i fizyki oraz nowoczesne elementy wyposażenia.

- Pracownia od TAURONA to najlepszy prezent, jaki nasi wychowankowie mogli dostać. Zaczynamy rok szkolny z nowymi nadziejami, ambicjami i dynamiką. Nasi uczniowie mogą w komfortowych warunkach poznawać świat nauk ścisłych – wyjaśnia Agnieszka Harmata, dyrektor szkoły. – Wiedza to potęga, powiada przysłowie, a w Bachowicach mamy teraz miejsce, które metodycznie będzie tę potęgę tworzyć, korzystając z talentów naszych uczniów i rozwijając je – dodaje dyrektor Harmata.

Na konkurs Zielone Laboratorium TAURONA aplikowało 140 szkół. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, było ich aż 68, z województwa dolnośląskiego zostało nadesłanych 35 aplikacji, z województwa małopolskiego 30, zaś z województwa opolskiego trafiło 7 zgłoszeń.

Pracownie powstawały podczas wakacji. Jeszcze we wrześniu zostaną otwarte trzy kolejne Zielone Laboratoria TAURONA w:
- Szkole Podstawowej nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach będącej częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach;
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON wspiera szkoły podstawowe i średnie z terenu Grupy. Firmie zależy na tym, by szkoły mogły się zmieniać, a dotychczasowe sale lekcyjne przybrały postać nowoczesnych klasopracowni. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych przedsięwzięć naukowych.

TAURON wspiera naukę

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Projekt POWER

Sto szkół z całej Polski wzięło udział w projekcie POWER zakończonym w 2021 r. zrealizowanym przez TAURON we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dzięki niemu TAURON może w przyszłości pozyskiwać fachowców, których już teraz zaczyna brakować na rynku.

Program POWER stanowi istotny krok w kształceniu kadr dla sektora energetycznego. Badania pokazują, że już teraz na rynku pracy brakuje niezbędnych profesjonalistów z tej dziedziny. Zaangażowanie w program POWER pozwoliło Grupie TAURON mieć realny wpływ na proces kształcenia praktycznego w sektorze elektroenergetycznym. W ciągu dwóch lat realizacji przedsięwzięcia udało się przemodelować proces edukacyjny i wzbogacić go o zajęcia praktyczne. Jednym z efektów projektu jest utworzenie sześciu modelowych programów kształcenia.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 22775,00 $ tona 1,74% 20 mar
 Cynk 2924,00 $ tona -0,27% 20 mar
 Aluminium 2237,00 $ tona 0,27% 20 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.