Plastics Europe: ambitnym celom UE określonym w projekcie PPWR powinny towarzyszyć równie ambitne środki wsparcia innowacji i inwestycji

zk

06.12.2022 08:09 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Odpady, Recykling Plastics Europe: ambitnym celom UE określonym w projekcie PPWR powinny towarzyszyć równie ambitne środki wsparcia innowacji i inwestycji

Partnerzy portalu

Plastics Europe: ambitnym celom UE określonym w projekcie PPWR powinny towarzyszyć równie ambitne środki wsparcia innowacji i inwestycji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Według stowarzyszenia Plastics Europe projekt najnowszego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) zawiera wiele pożądanych rozwiązań i może posłużyć za katalizator transformacji przemysłu opakowań z tworzyw sztucznych.

– Polityka i regulacje unijne muszą zachęcać zarówno prywatnych, jak i publicznych inwestorów do przeznaczenia miliardów euro na rozwój cyrkularnej gospodarki tworzyw sztucznych w Europie. Nowe rozporządzenie może zapewnić recyklingowalność wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych, zainicjować powtórne użycie w wielu zastosowaniach oraz zwiększyć zawartość recyklatów w produktach, gwarantując tym samym europejskiej branży tworzyw sztucznych prawdziwie cyrkularną gospodarkę – mówi Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe.

Plastics Europe jest przekonane, że opracowanie wytycznych projektowania dla recyklingu (Design for Recycling Guidelines) oraz rozporządzenie oparte na dowodach naukowych i neutralne wobec różnych materiałów i technologii to najlepsza droga, by rynek mógł stworzyć potrzebne nowe modele biznesowe, a także rozwinąć technologie recyklingu, zbiórki oraz sortowania odpadów.

Nasi członkowie – czyli ponad 100 firm odpowiadających za produkcję ponad 90% polimerów w Europie – podejmują ogromne inwestycje i wdrażają dalekosiężną reorganizację swojego zaplecza produkcyjnego i technologicznego, aktywnie popierając przyspieszenie zmian systemowych jako niezbędnego czynnika pozwalającego osiągnąć unijne cele neutralności klimatycznej i cyrkularności do 2050 roku. Wspólnie opowiadamy się także za ambitnymi i realistycznymi celami w zakresie powtórnego użycia (reuse) i zawartości recyklatów (recycled content), co musi być wspierane przez odpowiednie ramy legislacyjne.

Jesteśmy otwarci na zaproponowane przez Komisję cele w zakresie powtórnego użycia tworzyw sztucznych i musimy wspólnie z naszymi partnerami z łańcucha wartości przeanalizować możliwość ich osiągnięcia. Osiągnięcie części z nich będzie wymagało transformacji dotychczasowych modeli biznesowych. Kluczowe jest to, aby przy określaniu celów powtórnego użycia zachować neutralność wobec wszystkich materiałów i technologii oraz wykazywać wyraźne korzyści dla środowiska.

Plastics Europe zaproponowało na 2030 rok obowiązkowy poziom 30% średniej zawartości recyklatu dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych (który powinien być wsparty odpowiednimi regulacjami). W dalszym ciągu apelujemy o elastyczność na drodze do osiągnięcia celów dot. zawartości recyklatów poprzez ustalenie średnich wartości zawartości recyklatu zamiast dla każdego pojedynczego opakowania. Jedocześnie zaproponowany przez nas poziom przekracza zaproponowany przez Komisję minimalny próg 10% dla pojedynczych opakowań dla produktów wrażliwych (takich jak środki medyczne czy żywność) wykonanych z tworzyw sztucznych innych niż PET.

Ponadto wyrażamy obawę, że rozporządzenie w opublikowanym kształcie nie wykorzystuje szansy na zwiększenie potencjału tworzyw biopochodnych w dążeniu do gospodarki cyrkularnej i ograniczania emisji.

– Ambitnym celom muszą towarzyszyć równie ambitne ramy polityczne. Powinny one nagradzać niskoemisyjne i cyrkularne rozwiązania, wykorzystywać siłę jednolitego europejskiego rynku poprzez spójne regulacje, a także zapewnić konkurencyjność sektora podczas tej transformacji – stwierdza Virginia Janssens.

– Osiągnięcie wyznaczonej zawartości recyklatów w opakowaniach dla produktów wrażliwych będzie wymagało znaczącego udziału recyklingu chemicznego, który jest nieodzownym elementem budowania gospodarki tworzyw o obiegu zamkniętym. Aby przyspieszyć inwestycje w jego rozwój, potrzebujemy pilnego i wiążącego uznania bilansu masowego w prawodawstwie unijnym. To ostatnia szansa na podjęcie niezbędnych inwestycji w tym obszarze, które pozwolą osiągnąć przyjęte cele do 2050 roku i szansę tę musimy wykorzystać – dodaje  Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe.

Bliższa i efektywniejsza współpraca między firmami reprezentującymi łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych a decydentami jest kluczowa, jeśli mamy osiągnąć sukces w zakresie obiegu zamkniętego oraz zmniejszania ilości odpadów opakowaniowych i redukcji emisji. Plastics Europe pozostaje zaangażowanym partnerem we wspieraniu tej transformacji.


***

W kwietniu 2022 r. Plastics Europe opublikowała niezależny raport „ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe” [1], którego celem była ocena postępów i analiza możliwych sposobów działania, pozwalających przyspieszyć zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w Europie do 2050 roku. Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną siłą napędową redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Podkreśla, że należy uruchomić wszystkie możliwe działania w całym łańcuchu wartości tworzyw, tj. m.in. wykorzystanie recyklingu mechanicznego i chemicznego, wykorzystanie surowców alternatywnych, w tym surowców biopochodnych, czy wreszcie projektowanie wyrobów z myślą o recyklingu i powtórnym użyciu. Opierając się na wnioskach z raportu, Plastics Europe apeluje o stworzenie stabilnych, długoterminowych i spójnych ram politycznych dla wszystkich państw członkowskich, wspierających innowacyjność i konkurencyjność branży.

**

Plastics Europe jest ogólnoeuropejskim stowarzyszeniem producentów tworzyw sztucznych, które ma swoje biura w całej Europie. Zrzeszając bisko 100 firm wytwarzających ponad 90% polimerów w Europie, postrzegamy swoją rolę jako katalizatora zmian branży tworzyw sztucznych, który poprzez otwartą współpracę z interesariuszami dostarcza bezpieczne, cyrkularne i trwałe rozwiązania. Od ponad 100 lat nauka i innowacje stanowią swoiste DNA naszej branży. Jesteśmy zaangażowani we wdrożenie długoterminowych, pozytywnych zmian. https://plasticseurope.org/

 

[1] ReShaping Plastics • Plastics Europe

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24350,00 $ tona 2,20% 24 mar
 Cynk 2899,00 $ tona 0,21% 24 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 0,00% 24 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.