Polacy chcą budownictwa przyjaznego dla środowiska

zg

24.11.2023 10:33
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Polacy chcą budownictwa przyjaznego dla środowiska

Partnerzy portalu

Polacy chcą budownictwa przyjaznego dla środowiska - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Forest Stewardship Council

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety.

Co tydzień na całym świecie powstaje tyle budynków, ile już teraz łącznie znajduje się w dużej stolicy europejskiej, takiej jak Paryż. Jednocześnie budynki, zarówno ich wybudowanie, jak i późniejsza eksploatacja, generują ok. 40% globalnych emisji dwutlenku węgla2, przyczyniając się do postępującej zmiany klimatu. Jednym z rozwiązań może być budownictwo wykorzystujące odnawialne materiały, takie jak drewno. Pozwala ono z jednej strony obniżyć emisje branży budowlanej, bo dzięki drewnianym konstrukcjom ograniczamy użycie betonu, a z drugiej – na długie lata zatrzymać dwutlenek węgla w drewnie, dzięki czemu nie trafi on do atmosfery. Ważne jednak, żeby drewno pochodziło z odpowiedzialnego źródła. Międzynarodowy certyfikat FSC jest niezależnym potwierdzeniem, że drewno zostało pozyskane legalnie, z lasów zarządzanych z poszanowaniem środowiska i praw lokalnej społeczności. 

– Prawie połowa Polaków postrzega budownictwo i budynki za dużych emitentów gazów cieplarnianych. Jednocześnie drewno ma ogromną pozytywną wartość dla planety, ludzi i gospodarki. Aż dwie trzecie badanych potwierdza, że wykorzystanie certyfikowanego drewna w budownictwie i wykończeniu wnętrz ma korzystny wpływ na klimat, ochronę ekosystemów i bioróżnorodności – powiedziała Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce. – Drewno wbudowywane w konstrukcje czy przedmioty jest naturalnym magazynem CO2. Jest stosunkowo trwałe, lekkie, elastyczne i łatwe w obróbce. Ponadto jest surowcem odnawialnym, co ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialnego wykorzystania zasobów planety – dodała Karolina Tymorek.

Aż trzy na cztery osoby (76%) są zdania, że drewno wykorzystywane w budownictwie powinno mieć certyfikat poświadczający legalne pochodzenie oraz brak negatywnego wpływu na środowisko i lokalną społeczność. Badanie pokazało także, że Polacy chcieliby, aby budownictwo było bardziej zrównoważone środowiskowo. Niemal 6 na 10 osób (57%) jest zdania, że wśród elementów takiego budownictwa powinny znaleźć się odnawialne źródła energii, a podobny odsetek (56%) wskazuje na inteligentne rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia mediów. Blisko połowa badanych (46%) uważa, że elementem odpowiedzialnego budownictwa jest lokalizowanie budynku z poszanowaniem środowiska naturalnego i ładu przestrzennego, a tylko nieco mniejsza grupa (44%) wskazuje na technologie wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu.

Wyraźnie też widać, jak ważne dla Polaków jest miejsce, w którym mieszkają i pracują – ponad połowa badanych (56%) wolałaby wykonywać pracę w biurowcu z certyfikatem ekologicznym. Wykorzystanie certyfikowanego surowca, a tym samym potwierdzenie, że drewno pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów ułatwia inwestorom uzyskanie uznanych i popularnych na całym świecie certyfikatów środowiskowych, takich jak LEED lub BREEAM. Potwierdzają one, że budynki są przyjazne dla środowiska naturalnego, a użytkownikom zapewniają komfortowe warunki pracy. Z kolei 47% respondentów wskazało, że byliby w stanie zapłacić więcej za dom lub mieszkanie i ich wyposażenie wykonane z certyfikowanych materiałów naturalnych, jeżeli przyczyniłoby się to do ochrony środowiska. 

– Alex de Rijke, uznany brytyjski architekt, powiedział, że metal był materiałem XIX wieku, beton – XX wieku, a drewno będzie materiałem XXI wieku. To idea zgodna także z oczekiwaniami polskich konsumentów, by drewno stało się przyszłością budownictwa. Ważne przy tym jest, aby branża budowlana wykorzystywała certyfikowane drewno z odpowiedzialnego źródła, dzięki czemu nie zubożymy zasobów tego naturalnego surowca. FSC to najbardziej wymagający system certyfikacji lasów, który cieszy się największym zaufaniem na świecie. Drewno pozyskiwane w ramach odpowiedzialnej gospodarki leśnej wnosi do projektów budowlanych korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – dodała Karolina Tymorek.

Z drewna można budować domy, mieszkania, biurowce, hotele, szkoły, teatry, galerie, szpitale, biblioteki czy muzea, co jedynie potwierdza niezwykle szerokie możliwości zastosowania tego surowca w odpowiadającym na aktualne potrzeby konsumentów budownictwie. Częstsze wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego może przyczynić się do realizacji zobowiązań klimatycznych i sprawić, że branża zmniejszy swoje oddziaływanie na klimat i środowisko naszej planety.

Informacja o badaniu

*Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone w Polsce w listopadzie 2023 roku przez SW Research na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) i objęło reprezentatywną grupę 1003 respondentów. 

***

Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Powstają one w konsultacjach z globalną siecią ekologicznych, społecznych i biznesowych interesariuszy, skupionych wokół naszej wspólnej misji: promowania korzystnego przyrodniczo i społecznie oraz opłacalnego ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.