Prezydent podpisał nowelizację ustawy o czystości i porządku w gminach

Strona główna Gospodarka odpadami Prezydent podpisał nowelizację ustawy o czystości i porządku w gminach
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o czystości i porządku w gminach - ZielonaGospodarka.pl
fot. wikimedia commons

sons

23.12.2020 Źródło: Ministerstwo Klimatu

W ramach tzw. Programu „Czystość Plus” zapoczątkowano prace nad projektem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Aby ułatwić wdrożenie części zmian jeszcze w tym roku, zawarto je w dwóch projektach ustaw.

Podpisana 21 grudnia 2020 r. przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera pierwszą część, najpilniejszych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

Głównym celem tej ustawy jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zidentyfikowanych problemów oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami, w szczególności:

1.. zagwarantowanie osiągnięcia ustawowo nałożonych na gminy poziomów recyklingu oraz przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych;
2. obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi;
3. ułatwienie dostępu do instalacji przetwarzających odpady.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Pozostałe, zapowiadane zmiany w ramach Programu są procedowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD163 i w najbliższym czasie zostanie przekazany do konsultacji.

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.