Produkty Grupy Azoty z międzynarodowymi certyfikatami potwierdzającymi biodegradowalność i kompostowalność

zg

24.11.2023 10:25
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Produkty Grupy Azoty z międzynarodowymi certyfikatami potwierdzającymi biodegradowalność i kompostowalność

Partnerzy portalu

Produkty Grupy Azoty z międzynarodowymi certyfikatami potwierdzającymi biodegradowalność i kompostowalność - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty S.A. uzyskała certyfikaty wskazujące na zgodność linii granulatów envifill® z normą EN-13432, potwierdzające tym samym ich biodegradowalność i kompostowalność. Pierwszy certyfikat - OK compost Industrial potwierdza, że produkty wykonane z powyższych granulatów Grupy mogą być kompostowane w przemysłowych kompostownikach. Z kolei certyfikat OK compost HOME daje gwarancję, że produkty wykonane z granulatu ulegają całkowitej biodegradacji w kompostownikach przydomowych. 

Oprócz certyfikatów, produkty z linii envifill® F i envifill® TPS uzyskały również znak Seedling przyznawany wyłącznie materiałom nadającym się do kompostowania. 

Otrzymane certyfikaty są bardzo istotne z punktu widzenia sprzedaży granulatów na poszczególne rynki, ponieważ linia polimerów envifill® jest dedykowana do wytwarzania produktów tzw. jednorazowych, czyli np. zrywek foliowych, rękawic ochronnych, opakowań jednostkowych, worków na bioodpady. Tego typu produkty stanowią obecnie największy procent odpadów pokonsumpcyjnych, a w związku z tym w dużym stopniu zalegają na składowiskach. 

Certyfikat OK kompost HOME daje gwarancję, że odpad wykonany z granulatu envifill® F rozłoży się w naturalnych warunkach do dwutlenku węgla, wody i biomasy, bez szkody dla środowiska i nie generując mikroplastiku. Stosując np. worki na bioodpady wykonane z granulatów envifill® F nie ma konieczności opróżniania ich przed wrzuceniem na kompost przydomowy czy do bioodpadów – worek rozłoży się bez śladu w przeciągu kilkunastu dni. 

Jedną z form recyklingu jest recykling organiczny, czyli rozkład odpadów w warunkach tlenowych, tj. kompostowanie lub beztlenowych - w kontrolowanych warunkach i przy udziale mikroorganizmów, w celu uzyskania  materii organicznej lub metanu. Certyfikat OK Compost Industrial wskazuje na możliwość przekazywania odpadów pokonsumpcyjnych wykonanych z granulatów envifill® F również do recyklingu organicznego. Produkty, które opatrzone są  znakiem OK compost spełniają  wymagania dyrektywy UE w sprawie opakowań (94/62/ EWG).

Rozwój portfolio zielonych produktów to jeden z głównych celów Strategii Grupy Azoty, to również nasza odpowiedź na wymagania GOZ i europejskiej polityki klimatycznej. Międzynarodowe certyfikaty potwierdzają, że nasze produkty są w pełni biodegradowalne i kompostowalne, a to kluczowy krok, dzięki któremu możemy docierać do jeszcze większej liczby klientów, którzy chcą współpracować z producentami oferującymi produkty tworzone z troską o środowisko – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Linia produktów envifill® powstała w 2022 roku w oparciu o opracowaną w Grupie Azoty technologię otrzymywania skrobi termoplastycznej, która wytwarzana jest z materiałów bioodnawialnych i kompostowalnych i nie zawiera plastyfikatorów. Produkty envifill® dedykowane są  do przetwórstwa w technologii wytłaczania z rozdmuchem, wtryskiwania oraz do innych technologii, w tym technologii druku 3D.

Konkretny okres przydatności wyrobów z linii envifill® do użycia zależy od warunków użytkowania oraz składu kompozycji. W standardowych warunkach, w temperaturze pokojowej, bez bezpośredniego eksponowania na wysoką wilgotność i temperaturę, wyroby z granulatów envifill® zachowują cechy użytkowe przez wiele lat. Rozpoczęcie procesu degradacji jest uwarunkowane obecnością mikroorganizmów przy odpowiedniej wilgotności i, w przypadku kompostowania przemysłowego, również podwyższonej temperaturze. 

 * * * 

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. 

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.