Przejście oraz rozwój rolnictwa bezorkowego może być sfinansowane pożyczką 0%

zk

23.03.2023 21:06 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Przejście oraz rozwój rolnictwa bezorkowego może być sfinansowane pożyczką 0%

Partnerzy portalu

Przejście oraz rozwój rolnictwa bezorkowego może być sfinansowane pożyczką 0% - ZielonaGospodarka.pl

Polscy rolnicy mogą już skorzystać z “zielonych pożyczek” z oprocentowaniem 0 proc. na realizację zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami. Program ten wspiera rolnictwo węglowe - innowacyjne podejście do gospodarki rolnej, mające na celu zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze poprzez magazynowanie CO2 w glebie, co w efekcie ma doprowadzić m.in. do zwiększenia plonów.

Ekstremalne warunki pogodowe i klimatyczne, m.in. długotrwałe susze, już teraz powodują zmiany w naturalnych cyklach rozwojowych roślin, co negatywnie wpływa na wydajność plonów w Europie. Jednocześnie sektor rolnictwa jest drugim największym emitentem zanieczyszczeń środowiska w Polsce [1]. Rozwiązaniem mającym na celu przerwanie tego “błędnego koła” jest rolnictwo węglowe, które stanowi jedno z narzędzi mających na celu realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Wprowadzony przez Komisję Europejską program obliguje kraje członkowskie do starań na rzecz osiągnięcia  neutralności klimatycznej do 2050 r. To regeneracyjne podejście do gospodarki rolnej opiera się na zrównoważonych praktykach rolniczych, takich jak uprawa bezorkowa, pasowa lub minimalna, a także płodozmian i zarządzanie resztkami pożniwnymi.

Rolnictwo węglowe się opłaca

Gospodarstwa, które zdecydują się  na skuteczne wprowadzenie praktyk w ramach rolnictwa węglowego, otrzymują zbywalne certyfikaty - kredyty węglowe. Każdy z nich odpowiada jednej tonie dwutlenku węgla zatrzymanego w glebie. Są one przyznawane przez międzynarodowe agencje certyfikujące po weryfikacji danego projektu. Z badania „Postrzeganie rolnictwa regeneracyjnego w Polsce”[2] wynika, że aż 57 proc. polskich rolników nigdy nie zetknęło się z pojęciem “kredytów węglowych”, a jedynie 8 proc. deklaruje, że wie, co ono oznacza. 35 proc. badanych jest jednak zainteresowana potencjalnym dochodem z inwestycji związanej z kredytami węglowymi. Na rynku właśnie pojawił się partner, który nie tylko wspiera gospodarstwa w generowaniu i sprzedaży certyfikatów węglowych, ale także zapewnia finansowanie w celu przyswojenia lub rozwoju zrównoważonych praktyk.

Na czym polega “zielona pożyczka”?

Rolnicy, którzy chcieliby wprowadzić zrównoważone praktyki zarządzania gruntami mogą skorzystać z finansowania, pozyskanego w ramach tzw. “zielonej pożyczki 0%”. Atrakcyjność tej oferty wynika m.in. z tego, że wygenerowane przez dany projekt kredyty węglowe sprzedawane są korporacjom, takim jak np. sieci supermarketów, które nabywają je, aby zrównoważyć swoją, przekraczającą limit, emisję CO2.

- Rozwój gospodarstwa i zmiana metod uprawnych często wiąże się ze znacznymi wydatkami, np. na sprzęt rolny. Zielona pożyczka to opracowany przez nas produkt, dzięki któremu rolnicy bez płacenia jakichkolwiek odsetek uzyskują dostęp do kapitału tak potrzebnego do rozwoju ich gospodarstw. Pożyczki finansowane są przez inwestorów prywatnych oraz firmy, które otrzymują w zamian procent od sprzedaży wytworzonych certyfikatów węglowych lub wykorzystują ich część do redukcji swojego śladu węglowego. W ramach “zielonej pożyczki 0%” zawieramy z rolnikiem dwie umowy – standardową, która opisuje strukturę spłaty jedynie pożyczonej kwoty i inne szczegóły, oraz umowę dotyczącą certyfikatu węglowego, która określa, w jaki sposób finanse są rozdzielane między uczestniczące strony. Wartość kredytów węglowych zależna jest od kilku czynników, jednakże dzięki doświadczonemu zespołowi, światowej klasy kadrze badawczej oraz rosnącemu popytowi, certyfikaty węglowe HeavyFinance są sprzedawane za najwyższą możliwą cenę z korzyścią zarówno dla rolnika, jak i podmiotu finansującego. W USA rolnictwo węglowe umożliwiło wzrost przychodów wielu gospodarstw i chcemy, aby polscy rolnicy także skorzystali z tego pasywnego stałego dochodu - mówi Eryk Frontczak, Carbon Product Manager w HeavyFinance.

Rolnictwo węglowe - dlaczego warto?

Zrównoważone praktyki nie tylko są korzystne dla środowiska, ale mają także pozytywny wpływ na samo gospodarstwo rolne. Przykładowo, uprawa bezorkowa może znacząco poprawić stan zdegradowanych gleb. Stosowanie większej ilości zrównoważonych praktyk minimalizuje także erozję gleby, oczyszcza wody powierzchniowe i gruntowe, sprawiając, że wszelkie substancje odżywcze nie spływają i zwiększają wydolność plonów. Wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań rolnictwa węglowego umożliwia więc poprawę zdrowia i jakości uprawianej ziemi, co wpływa pozytywnie na wielkość plonów i ich odporność na skutki zmian klimatycznych.

- Zrównoważone rolnictwo wymaga pewnych wysiłków, ale dzięki bezpiecznemu wsparciu finansowemu jego wprowadzenie może w długim terminie wpłynąć na zwiększenie rentowności plantacji. Ostateczne korzyści sprawiają, że nawet tymczasowe zmniejszenie plonów, związane z przygotowaniem podłoża, jest opłacalne i stanowi duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarstwa - dodaje Eryk Frontczak, Carbon Product Manager w HeavyFinance.

[1] źródło: IOŚ–PIB – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/3/18/1/rolnictwo_w_2021_r.pdf

[2] źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/767795/rolnictwo-regeneracyjne-szansa-dla-planety-korzysci-dla-rolnikow&nbsp 

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.