Raport EDF: Główne koncerny naftowe odsprzedają warte miliardy dolarów aktywa zanieczyszczające środowisko

zk

12.05.2022 16:49 Źródło: Informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Raport EDF: Główne koncerny naftowe odsprzedają warte miliardy dolarów aktywa zanieczyszczające środowisko

Partnerzy portalu

Raport EDF: Główne koncerny naftowe odsprzedają warte miliardy dolarów aktywa zanieczyszczające środowisko - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

·   Dane nowego raportu Environmental Defense Fund (EDF) wskazują, że w miarę jak główne koncerny naftowe realizują cele klimatyczne, ich warte miliardy aktywa zanieczyszczające środowisko są odsprzedawane mniej rygorystycznym operatorom. 


Analiza 3 000 umów zawartych w ciągu pięciu lat wskazuje, że zobowiązania dotyczące spalania i emisji znikają, gdy dziesiątki tysięcy odwiertów przechodzą w ręce nowych właścicieli. Efektywnie działający sektor energetyczny potrzebuje nowych sposobów zawierania umów dotyczących ropy naftowej i gazu ziemnego, uwzględniających wpływ na środowisko naturalne.
– „Dotychczasowy sposób działania naraża nas na katastrofę. Gospodarka zerowego bilansu netto wymaga zerowego bilansu netto w zakresie fuzji i przejęć z zabezpieczeniami egzekwowanymi przez banki, firmy i inwestorów. Efektywnie działający sektor energetyczny potrzebuje nowych sposobów zawierania umów dotyczących ropy naftowej i gazu ziemnego, uwzględniających wpływ na środowisko naturalne   podsumował Baxter. 

Nowy raport opublikowany przez Environmental Defense Fund monitoruje transfer dziesiątków tysięcy szybów naftowych i gazowych oraz innych obiektów, które zostały przeniesione z firm publicznych do firm prywatnych (operatorów posiadających zobowiązania klimatyczne do operatorów, którzy ich nie posiadają), wykazując dramatyczny wzrost emisji z tym związany. 

– Transakcje te mogą sprawiać wrażenie, jakoby sprzedający ograniczyli emisje, podczas gdy w rzeczywistości zanieczyszczenia są po prostu przenoszone do firm o niższych standardach klimatycznych – powiedział Andrew Baxter, Dyrektor ds. transformacji energetycznej w EDF.

– Niezależnie od intencji sprzedających, miliony ton emisji skutecznie znikają z pola widzenia opinii publicznej, prawdopodobnie bezpowrotnie. Ze względu na fakt, że odwierty i inne aktywa niszczeją w warunkach ograniczonego nadzoru, wyzwania środowiskowe stają się coraz poważniejsze – dodał Batxer.

Liczba i skala takich transakcji rośnie – w 2021 roku osiągnęły one wartość 192 mld dolarów. Analitycy EDF, korzystając z danych branżowych i finansowych dotyczących 3 000 dużych transakcji na przestrzeni ostatnich pięciu lat, zidentyfikowali setki niepokojących przypadków. Analizowane transakcje dotyczyły aktyw wydobywczych należących do czołowych, światowych producentów, którzy publicznie zobowiązali się do ograniczenia emisji metanu, zaprzestania spalania i zwiększenia przejrzystości. Aktywa te zostały sprzedane nowym, często nieznanym operatorom, nieposiadającym takich zobowiązań.

Coraz większa liczba inwestorów i interesariuszy jest zaniepokojona utratą możliwości oceny ryzyka spółki lub rozliczania operatorów z przyjętych zobowiązań w zakresie emisji. Raport sugeruje również, że może to mieć wpływ na samych finansistów, zauważając, że od 2017 r. pięć z sześciu największych amerykańskich banków – wszystkie będące członkami organizacji Net Zero Banking Alliance – doradzało w transakcjach wydobywczych o łącznej wartości 566 mld dolarów.

 Ryzyko klimatyczne to ryzyko biznesowe. Zapewnienie właściwego sposobu zarządzania aktywami w zakresie ochrony środowiska ma kluczowe znaczenie dla zachowania przez przemysł naftowy i gazowy społecznej licencji na prowadzenie działalności w obliczu transformacji energetycznej w kierunku gospodarki o obniżonej emisyjności – powiedział Chris James, prezes wykonawczy Engine No.1, funduszu inwestycyjnego posiadającego trzech dyrektorów w zarządzie Exxon Mobil, których celem jest skłonienie firmy do ograniczenia emisji.

  Fuzje i przejęcia na zawsze pozostaną istotną częścią branży. Silny nacisk na działania proekologiczne, niezależnie od właściciela, jest czymś, co powinny przyjąć wszystkie strony   dodał James.

Autorzy raportu wykorzystali dane firmy Refinitiv na temat fuzji i przejęć, aby prześledzić transakcje wydobywcze dotyczące ropy i gazu od stycznia 2017 r. do grudnia 2021 r. EDF współpracował również z zajmującymi się analizą w zakresie ropy i gazu firmami Capterio i ESG Dynamics, aby prześledzić zmiany w wynikach klimatycznych po przeprowadzeniu wybranych transakcji. Analitycy EDF stwierdzili, że w porównaniu z kluczowymi wskaźnikami klimatycznymi:

·        w ramach 298 transakcji o wartości 144,9 mld dolarów dokonano przeniesienia aktywów z firm posiadających zobowiązania w zakresie spalania do firm nieposiadających takich zobowiązań,

·        w ramach 211 transakcji o łącznej wartości 115,6 mld dolarów dokonano przesunięcia aktywów z firm, które przyjęły cele w zakresie emisji metanu, do firm, które takich celów nie przyjęły, 

·        w ramach 155 transakcji o wartości 86,4 mld dolarów dokonano przeniesienia aktywów z firm publicznie popierających cele emisyjne zerowego bilansu netto,

·        w ramach 150 transakcji o łącznej wartości 76,8 mld dolarów dokonano przeniesienia aktywów z podmiotów będących członkami branżowego Partnerstwa w zakresie metanu w sektorze ropy naftowej i gazu do podmiotów niebędących członkami.

W raporcie stwierdzono, że spółki naftowe i gazowe, prywatni nabywcy, inwestorzy oraz banki powinni być zachęcani do uwzględniania zabezpieczeń klimatycznych w warunkach tych transakcji, aby zapewnić ciągłość działań w tym zakresie po zakończeniu fuzji i przejęć.

 Koncerny naftowe i gazowe nie mogą odsprzedawać swojej odpowiedzialności za klimat. Kluczowe dla akcjonariuszy jest to, aby firmy w sposób realny i znaczący ograniczyły emisje” – dodał Andrew Baxter z EDF.

Co inni inwestorzy mówią o raporcie EDF?

 W tego typu transakcjach rynki muszą mieć świadomość, czy nowi właściciele wprowadzają rozwiązania niezbędne do ochrony klimatu zgodnie z przyszłością zerowego bilansu netto. GFANZ wspiera wysiłki na rzecz finansowania redukcji emisji w całej gospodarce, a nie tylko przenoszenia emisji poprzez dezinwestycje. Raport ten zawiera wgląd w te wyzwania oraz innowacyjne pomysły, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu – Mary Schapiro, wiceprzewodnicząca Glasgow Financial Alliance for Net Zero

 Analiza wskazuje, że fuzje oraz przejęcia w sektorze naftowym i gazowym powodują wzrost emisji, co opóźnia transformację energetyczną. Inwestorzy instytucjonalni dążący do osiągnięcia zerowego bilansu netto w swoich portfelach (i w świecie rzeczywistym) będą chcieli dokładnie przeanalizować te wyniki. Zachęcanie do dobrego gospodarowania i likwidacja tej luki może ostatecznie wymagać zwiększenia zakresu informacji ujawnianych przez strony kupujące, sprzedające i finansujące – Dan Gardiner, specjalista ds. planów przejściowych w Institutional Investors Group on Climate Change

 Firmy energetyczne działające na rzecz ochrony klimatu mają obowiązek upewnić się, że w przypadku sprzedaży aktywów, ich zobowiązania w zakresie ochrony środowiska będą nadal respektowane przez nowych właścicieli. Odpowiednie i spójne ujawnianie informacji będzie kluczem do zapewnienia, że emisje z aktywów są efektywnie zarządzane nawet po sprzedaży tych aktywów – Patrick O'Connell, starszy wiceprezes i dyrektor działu badań odpowiedzialnego inwestowania w papiery wartościowe o stałym dochodzie, AllianceBernstein 

 Sprzedaż aktywów jest kluczowym elementem strategicznym na drodze do osiągnięcia zerowego bilansu netto przez publiczne spółki naftowe i gazowe. Inwestorzy zatem odnieśliby korzyści z większego poziomu ujawniania informacji na temat stosowania standardów odpowiedzialnego zbywania aktywów w procesie sprzedaży. Chociaż dostrzegamy nieodłączne wyzwania związane z dekarbonizacją tego sektora, jesteśmy przekonani, że wprowadzenie takich standardów jest niezbędne. Pomoże to zapewnić odpowiednie zarządzanie i rozliczanie potencjalnego negatywnego wpływu na zmiany klimatyczne Dror Elkayam, CFA, analityk ESG, Legal & General Investment Management

 W miarę jak spółki naftowe i gazowe pozbywają się aktywów, aby spełnić oczekiwania interesariuszy, istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia negatywnego wpływu na klimat. Dzieje się tak dlatego, że nabywcy działają zazwyczaj z mniejszymi wymaganiami klimatycznymi i pod mniejszym nadzorem. Sprzedający muszą zagwarantować, że zobowiązania klimatyczne zostaną przeniesione wraz z aktywami i będą nadal egzekwowane. Niezwykle istotne jest, aby branża, instytucje finansowe i społeczeństwo obywatelskie zjednoczyły się w celu opracowania oraz wdrożenia sensownych rozwiązań już teraz – Andrew Logan, starszy dyrektor ds. ropy i gazu, Ceres

 

###

Environmental Defense Fund (edf.org) jest jedną z wiodących na świecie międzynarodowych organizacji non-profit, która tworzy przełomowe rozwiązania dla najpoważniejszych problemów środowiskowych. W tym celu EDF łączy naukę, ekonomię, prawo i innowacyjne partnerstwo z sektorem prywatnym. Mając ponad 2,5 miliona członków oraz biura w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Meksyku, Indonezji i Unii Europejskiej, naukowcy, ekonomiści, prawnicy i eksperci ds. polityki EDF pracują w 28 krajach, aby zmienić rozwiązania w praktyczne działania. Więcej informacji o EDF na Twitterze @EnvDefenseFund

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.