Resort klimatu wydłużył konsultacje projektu ustawy wdrażającej ROP

zk

03.09.2021 10:10 Źródło: PAP
Strona główna Gospodarka Odpadami, Recykling Resort klimatu wydłużył konsultacje projektu ustawy wdrażającej ROP
Resort klimatu wydłużył konsultacje projektu ustawy wdrażającej ROP - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zostały przedłużone do 20 września br. - poinformował w czwartek resort klimatu. Ustawa ma wdrażać rozszerzoną odpowiedzialność producentów ws. odpadów opakowaniowych.

Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na początku sierpnia br. Konsultacje miały potrwać do 6 września.

Ministerstwo poinformowało w czwartek na Twitterze, że zostały one przedłużone do 20 września br. O wydłużenie konsultacji apelowali przedstawiciele organizacji pracodawców.

Projektowane przepisy przewidują podzielenie strumienia opakowań na konsumenckie oraz pozostałe - z handlu, dystrybucji czy przemysłu. Podział oznacza również oddzielne traktowanie tych strumieni w kontekście wykonywania ustawowych obowiązków, takich jak recykling i jego rozliczanie, opłaty produktowe itp.

Zgodnie z nowym prawem producenci w ramach ROP będą ponosić specjalną opłatę opakowaniową. Minister klimatu ma określić określi jej stawki i będą one zróżnicowane m.in. ze względu na rodzaj opakowania, możliwość recyklingu, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia, sprzedaży materiałów z recyklingu oraz z nieodebranych kaucji.

Projekt przewiduje, że producenci nałożone na nich ustawą obowiązki recyklingu opakowań będą mogli wykonywać albo samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów.

Organizacje te będą miały obowiązek przeznaczenia 95 proc. środków pochodzących z wynagrodzenia na rzecz podmiotów prowadzących recykling oraz zbierających odpady opakowaniowe.

Zgodnie z projektem minister klimatu będzie dodatkowo ustalał, w drodze rozporządzenia, wymagane w danym roku poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych i wysokość opłaty produktowej.

W Ocenie Skutków Regulacji przyznano, że koszty wynikające z ROP zostaną zapewne wliczone do ceny oferowanych produktów w opakowaniach.

Projektowane przepisy stanowią ponadto, że wnoszona przez przedsiębiorców opłata opakowaniowa dofinansuje także koszty zagospodarowania odpadów opakowaniowych w gminach, co - według ministerstwa - spowoduje zmniejszenie opłat na rzecz gmin wnoszonych z tego tytułu przez mieszkańców.

Projekt zakłada też nałożenie obowiązku selektywnego zbierania swoich opakowań na wprowadzających produkty w butelkach PET na napoje o pojemności do 3 litrów, wraz z ich zakrętkami i wieczkami. Dodatkowo, pokrywki i wieczka z tworzyw sztucznych będą przymocowane do tych pojemników podczas użytkowania.

Projekt przewiduje też zwolnienie z opłaty recyklingowej jednorazowych toreb na zakupy z tworzyw biodegradowalnych. W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że torby takie mogłyby być wydawane bezpłatnie, jednak ze względu na wyższe koszty ich produkcji w porównaniu do toreb z tradycyjnych tworzyw sztucznych, prawdopodobnie trzeba będzie za nie płacić.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.