Rośnie znaczenie biopaliw. Nowy cel OZE dla transportu może wynieść 26 proc.

Patrycja Rapacka

07.05.2021 15:17 Źródło: Własne
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Rośnie znaczenie biopaliw. Nowy cel OZE dla transportu może wynieść 26 proc.
Rośnie znaczenie biopaliw. Nowy cel OZE dla transportu może wynieść 26 proc. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Według przecieków medialnych z początku maja, Unia Europejska planuje zwiększyć udział Odnawialnych Źródeł Energii w całkowitym zużyciu energii do poziomu 38-40 proc. do 2030 roku. Dotyczy to także transportu, w którym nowy cel OZE ma wynieść 26 proc. 

Propozycja nowelizacji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) ma pojawić się w połowie lipca 2021 roku. Obecna dyrektywa została ostatnio zaktualizowana w 2018 roku i wyznacza cel 32 proc. udział OZE w miksie energetycznym UE do 2030 roku. Nowy dokument obejmuje 312 stron i jak na razie sporządzona jest jego robocza wersja, do której dotarły media. 

Oczekuje się, że w dniu 14 lipca KE przedstawi szereg środków ograniczających emisję gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku. Obejmują one zmiany przepisów obejmujących sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz inne sektory jak transport, budownictwo i rolnictwo. KE przedstawi również propozycje dotyczące mechanizmu granicznego podatku węglowego (CBAM) oraz zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. 

Cel OZE dla sektora transportu zostanie zwiększony 14 do 26 proc. do 2030 roku. Cel pośredni dotyczący udziału zaawansowanych biopaliw w transporcie wzrośnie z 3,5 do 5,5 proc.

Ambitne cele dla państw UE

Jak zauważa agencja Argus, osiągnięcie tak ambitnych celów w transporcie wymagałoby od państw członkowskich UE określenia obowiązków dla dostawców paliw, w tym wymogów dotyczących paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO), czyli paliw produkowanych z wykorzystaniem np. odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Dostawy paliw mogą również stanąć wobec obowiązku zmniejszenia intensywności emisji - bez celów pośrednich. Istotna jest również zmiana istniejących norm technicznych dotyczących paliw w celu ułatwienia wprowadzenia na rynek oleju napędowego B10. 

Projekt tworzy znaki zapytania nad przyszłością dyrektywy z 23 kwietnia 2009 roku Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/30/WE, zwaną dyrektywą FQD, która oprócz standardów jakości paliw wyznacza cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z paliw transportowych o 6 proc., ale zawiera „przestarzały” zestaw kryteriów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz obciążenia administracyjne. 

Opcja zwiększenia udziału OZE w transporcie do 26 proc. z istotnym udziałem mieszanek paliw i specjalnym obowiązkiem dostaw „zielonych” paliw lotniczych wyraźnie usuwa w cień cel wyznaczony przez FQD dotyczący redukcji emisji o 6 proc.


Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 41675,00 $ tona -3,86% 25 sty
 Cynk 3614,00 $ tona -0,74% 25 sty
 Aluminium 3063,00 $ tona 0,62% 25 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.