Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne

zk

09.06.2022 19:37 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne

Partnerzy portalu

Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Sejm w czwartek znowelizował ustawę Prawo wodne, które ma wdrożyć dyrektywę unijną dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych i zamknąć postępowanie wobec Polski z powodu niewdrożenia na czas regulacji dyrektywy.

Za ustawą głosowało 429 posłów, siedmiu było przeciw, 11 się wstrzymało. Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę, zgłoszoną przez klub KO. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Umożliwi też zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską (KE) sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Ustawa precyzuje przepisów dotyczących procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), reguluje też powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Nowe prawo przewiduje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. Ma to - zgodnie z uzasadnieniem - zwiększyć przychody PGW WP i zapewnić lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.