UOKiK: sąd potwierdził decyzję o karze 730 tys. zł dla AmeriGas

zk

23.02.2022 08:17 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse UOKiK: sąd potwierdził decyzję o karze 730 tys. zł dla AmeriGas

Partnerzy portalu

UOKiK: sąd potwierdził decyzję o karze 730 tys. zł dla AmeriGas - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Sąd potwierdził decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożenia 730 tys. zł kary dla spółki AmeriGas Polska za przejęcie kontroli nad Centrum Dystrybucji Gazu w Gdyni bez uzyskania wcześniejszej zgody Urzędu - poinformował we wtorek UOKiK.

"Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa #UOKiK w sprawie nałożenia kary na spółkę AmeriGas Polska. Przedsiębiorca przejął kontrolę nad Centrum Dystrybucji Gazu w Gdyni bez uzyskania wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu" - podał UOKiK na Twitterze.

Jak przypomniano, prezes UOKiK nałożył we wrześniu 2020 r. 730 tys. zł kary na AmeriGas Polska. "Spółka odwołała się od decyzji do sądu. 16 II 2022 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości to odwołanie" - napisał Urząd.

UOKiK informował w 2020 r., że spółka AmeriGas Polska przejęła kontrolę nad Centrum Dystrybucji Gazu w Gdyni bez uzyskania wcześniejszej zgody Prezesa UOKiK, mimo że przedsiębiorca miał taki obowiązek. Wskazał wówczas, iż spółki zawarły umowę zastawu, która gwarantowała AmeriGas dodatkowe uprawnienia, dzięki którym mogła ona wywierać wpływ na kluczowe decyzje dotyczące zarządzania Centrum Dystrybucji Gazu. Podkreślono wówczas, że zawarcie umowy zastawu na akcjach lub udziałach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wymaga uzyskania zgody Prezesa UOKiK pod warunkiem, że przedsiębiorca nie będzie wykonywał praw z tych akcji lub udziałów (z wyjątkiem prawa do ich sprzedaży), natomiast AmeriGas korzystało z tych uprawnień np. blokując sprzedaż zorganizowanej części mienia Centrum Dystrybucji Gazu, które następnie zostało częściowo nabyte przez AmeriGas.

"Spółka AmeriGas nie zgłosiła Urzędowi faktu dokonania koncentracji, dowiedzieliśmy się o tym z innych źródeł. Firma miała świadomość istnienia takiego obowiązku, gdyż w innej sprawie występowała o zgodę Prezesa Urzędu – wtedy przepisy były jasne dla przedsiębiorcy. Spółka w mojej opinii działała od początku umyślnie, łamiąc w ten sposób obowiązujące przepisy prawa chroniące konkurencję na rynku. W tej sprawie nie znalazłem żadnych okoliczności łagodzących i zdecydowałem o nałożeniu sankcji finansowej" – uzasadniał tę decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Urząd przypomniał także, iż zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do Prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Samodzielnie przeprowadzenie koncentracji bez uzyskania zgody jest naruszeniem przepisów ustawy antymonopolowej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.