Zmowa Dailmer, BMW i Volkswagen ograniczyła rozwój techniczny redukcji emisji tlenku azotu

Patrycja Rapacka

22.07.2021 12:00 Źródło: Komisja Europejska/DWF
Strona główna Prawo , Polityka, Ekonomia Zmowa Dailmer, BMW i Volkswagen ograniczyła rozwój techniczny redukcji emisji tlenku azotu
Zmowa Dailmer, BMW i Volkswagen ograniczyła rozwój techniczny redukcji emisji tlenku azotu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej, ta wydała decyzję, w której za porozumienie naruszające unijne reguły konkurencji uznała zmowę producentów samochodów Daimler, BMW, Volkswagen, Audi oraz Porsche i nałożyła na nich karę w łącznej wysokości 875 mln euro. Zmowa w znaczny sposób ograniczyła rozwój techniczny redukcji emisji tlenku azotu. 

Komisja Europejska uznała, że Daimler, BMW i grupa Volkswagen (Volkswagen, Audi i Porsche) naruszyły unijne przepisy antymonopolowe, zmawiając się w sprawie rozwoju technicznego w dziedzinie technologii oczyszczania spalin z tlenków azotu. Daimler nie został ukarany grzywną, ponieważ ujawnił Komisji istnienie kartelu. Wszystkie strony przyznały się do udziału w zmowie  i zgodziły się na zawarcie ugody w tej sprawie.

Komisja wskazuje, że dochodzenie kartelowe jest odrębne i różni się od innych postępowań, w tym dochodzeń prowadzonych przez prokuratorów i inne organy w sprawie producentów samochodów i stosowania nielegalnych urządzeń obniżających sprawność silnika w celu ominięcia testów. Nic nie wskazuje na to, że strony koordynowały stosowanie nielegalnych urządzeń obniżających sprawność silnika w celu ominięcia badań regulacyjnych. W ramach tych postępowań kartelowych Komisja nie ustaliła, czy producenci samochodów przestrzegali unijnych przepisów dotyczących emisji spalin przez samochody. Udowodniła jednak, że doszło do zmowy firm. 

Ograniczona konkurencja

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, wskazała, że pięciu producentów samochodów: Daimler, BMW, Volkswagen, Audi i Porsche, posiadało technologię pozwalającą na zmniejszenie szkodliwych emisji ponad to, co było prawnie wymagane w ramach unijnych norm emisji. 

- Unikali oni jednak konkurowania w zakresie wykorzystania pełnego potencjału tej technologii. Dzisiejsza decyzja dotyczy więc tego, jak zgodna z prawem współpraca techniczna była realizowana w niekorzystny sposób. Nie tolerujemy sytuacji, w których przedsiębiorstwa wchodzą w zmowę. Jest to nielegalne w świetle unijnych przepisów antymonopolowych. Konkurencja i innowacje w zakresie zarządzania zanieczyszczeniami pochodzącymi z samochodów są niezbędne, aby Europa mogła zrealizować ambitne cele dotyczące Zielonego Ładu. A ta decyzja pokazuje, że nie zawahamy się podjąć działań przeciwko wszelkim formom zachowań kartelowych zagrażających temu celowi – powiedziała Vestager. 

Producenci samochodów odbywali regularne spotkania techniczne w celu omówienia rozwoju selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) - technologii, która eliminuje szkodliwe emisje tlenków azotu (NOx) z samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym (diesel) poprzez wtrysk mocznika (zwanego również "AdBlue") do strumienia spalin. Podczas tych spotkań realizowanych przez ponad pięć lat, producenci samochodów zmawiali się, aby uniknąć konkurencji w zakresie oczyszczania lepszej niż wymagana przez prawo, mimo że odpowiednia technologia była już dawno dostępna.

Jak informuje Komisja, w szczególności Daimler, BMW i Volkswagen Group, osiągnęły porozumienie w sprawie wielkości i zakresu zbiorników AdBlue oraz wspólnej interpretacji średniego szacowanego zużycia AdBlue. Wymieniły one również poufne informacje handlowe dotyczące tych elementów. W ten sposób usunęli niepewność co do ich przyszłego zachowania na rynku w zakresie oczyszczania spalin z NOx poza i ponad wymogami prawnymi (tzw. "over-fulfilment") oraz zakresów uzupełniania AdBlue.

Grzywny

Grzywny zostały ustalone na podstawie wytycznych Komisji w sprawie grzywien z 2006 roku. Ustalając wysokość kar  Komisja wzięła pod uwagę wartość sprzedaży samochodów osobowych z silnikami wysokoprężnymi wyposażonych w systemy SCR dokonanej przez strony, wagę naruszenia oraz jego zasięg geograficzny.

W odniesieniu do wszystkich stron zastosowano dodatkową obniżkę kary o 20 proc. biorąc pod uwagę, że jest to pierwsza decyzja zakazująca działalności kartelu oparta wyłącznie na ograniczeniu rozwoju technicznego, a nie na ustalaniu cen, podziale rynku lub podziale klientów. 

Daimler uzyskał pełne zwolnienie z grzywny, unikając tym samym łącznej grzywny w wysokości ok. 727 mln EUR.

Istota prawa konkurencji

Dzisiejsze dochodzenie w sprawie kartelu jest przykładem na to, w jaki sposób egzekwowanie prawa konkurencji może przyczynić się do rozwoju Zielonego Ładu poprzez utrzymanie efektywności, uczciwości i innowacyjności rynków. Innowacyjność jest kluczem do osiągnięcia przez Europę ambitnych celów związanych z Zielonym Ładem, a dynamiczna konkurencja jest kluczem do rozwoju takich innowacji.

Jak zauważa Kancelaria prawna DWF Group, decyzja Komisji ma charakter precedensowy, ponieważ po raz pierwszy za nielegalną praktykę uznano działalność kartelu opartą wyłącznie na ograniczeniu rozwoju technicznego (art. 101 ust. 1 lit. b TFEU). Dotychczas za kartel uznawane były bowiem "typowe" zmowy w zakresie uzgadniania cen, podziału rynku czy klientów. Znalazło to odzwierciedlenie w wysokości kar pieniężnych, które Komisja obniżyła w omawianym przypadku, biorąc pod uwagę, iż jest to pierwsze rozstrzygnięcie tego typu. Decyzja ta, to również kolejny przykład rozstrzygnięcia, które podjęto przy wykorzystaniu programu liniency (Dailmer, który zgłosił sprawę Komisji uniknął kary, a grupa Volskwagen skorzystała z jej obniżenia). Ponadto, uczestnicy kartelu zawarli ugodę z Komisją (procedura dobrowolnego poddania się karze), dzięki czemu uzyskali dodatkową obniżkę kary.


Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.