Znana jest cena emisji akcji PGE, z których środki zostaną przeznaczone na rozwój OZE

zk

07.04.2022 19:34
Strona główna Prawo, finanse Znana jest cena emisji akcji PGE, z których środki zostaną przeznaczone na rozwój OZE

Partnerzy portalu

Znana jest cena emisji akcji PGE, z których środki zostaną przeznaczone na rozwój OZE  - ZielonaGospodarka.pl
Zarząd PGE ustalił cenę emisyjną akcji nowej serii na 8,55 zł - poinformowała w czwartek spółka. W środę akcjonariusze PGE zdecydowali o nowej emisji akcji. Spółka planuje uzyskać z niej 3,2 mld zł na dekarbonizację, dystrybucję i na rozwój OZE.

Jak poinformowała w czwartek spółka, zarząd PGE ustalił cenę emisyjną nowej serii akcji po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu.

Zgodnie z podjętą w środę przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą, kapitał zakładowy PGE obniża się o niemal 3 mld 179 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł. Kwota z obniżenia kapitału zakładowego trafi na kapitał zapasowy. W dalszej kolejności kapitał zakładowy zostanie podwyższony o taką samą kwotę poprzez emisję 373 mln 952 tys. 165 nowych akcji. Akcje te zostaną zaoferowane inwestorom, którzy m.in. 19 lutego 2022 r. posiadali już ponad 0,10 proc. akcji PGE.

Warunki emisji są takie, że uprawniony inwestor na podstawie uchwały będzie mógł objąć tyle nowych akcji, aby jego udział nie spadł poniżej poziomu, jaki będzie posiadać przed emisją. Również Skarb Państwa po emisji nie będzie mógł posiadać mniej niż 57,39 proc. akcji, które posiada obecnie.

Zarząd PGE wnioskował o objęcie przez Skarb Państwa od 214,6 mln do 374 mln nowo emitowanych akcji. Objęcie akcji w liczbie minimalnej miałoby zapewnić utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na niezmienionym poziomie. We wtorek spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę, w którym ten deklaruje wolę objęcia do 373 mln 952 tys. 165 nowych akcji za nie więcej niż nieco ponad 3 mld 197 mln zł.

Jednocześnie spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy środki z nowej emisji na projekty inwestycyjne w obszarach: intensyfikacji rozwoju OZE, rozwoju dystrybucji w ramach programu "Dystrybucja przyszłości", oraz dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych. Umowa inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania wpływów z emisji oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania PGE, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania, oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

W razie wykorzystania środków z nowej emisji niezgodnie z umową lub nienależytego jej wykonania, spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości lub części lub do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych lub kwot gwarancyjnych, w zależności od rodzaju naruszonego postanowienia.

Spółka informowała, że w obszarze sieci dystrybucyjnych zamierza wykorzystać środki z emisji m.in. do zwiększenia udziału linii kablowych, przyspieszenia wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii. W obszarze OZE plany mówiły o przyspieszeniu programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyciu środków na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych i farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE planowała sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku, który miałby ruszyć w 2026 r., oraz dekarbonizację ciepłownictwa poprzez budowę gazowych elektrociepłowni w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.


Źródło: PAP
Tagi:
pge, akcje, oze, energetyka

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.