Badania środowiskowe dla sektora offshore – nowy rozdział współpracy pomiędzy UMG a firmą MEWO SA

zk

19.07.2021 11:53 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Badania środowiskowe dla sektora offshore – nowy rozdział współpracy pomiędzy UMG a firmą MEWO SA
Badania środowiskowe dla sektora offshore – nowy rozdział współpracy pomiędzy UMG a firmą MEWO SA  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

W dniu 15 lipca br. na pokładzie fregaty szkolnej Dar Młodzieży Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prezes MEWO SA Paweł Gajewski oraz Wiceprezes MEWO SA Michał Głuszczyński podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a firmą MEWO SA.

Porozumienie nadaje nowe ramy wieloletniemu partnerstwu w ramach którego Instytut Morski (od 2019 roku część Uniwersytetu) wraz z MEWO SA prowadzi wspólnie badania środowiskowe dla inwestycji w obszarach morskich. Szczególnie istotne są tutaj analizy przedinwestycyjne dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Wśród dotychczasowych klientów partnerstwa można wymienić takie przedsiębiorstwa, jak: PKN ORLEN - Baltic Power, PGE Baltica, Polenergia, OceanWinds, Polskie Sieci Energetyczne, czy Ramboll/Gaz-System. MEWO SA jest również partnerem biznesowym realizowanego obecnie projektu budowy Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Agencję Rozwoju Pomorza SA.

Podpisana umowa pozwala na rozszerzenie dotychczasowych działań, zarówno pod względem zakresu oferty badawczej i naukowej, jak i dodatkowych działań na rzecz sektora gospodarki morskiej i energetyki, gdzie szczególnego znaczenia nabiera przygotowanie kadr dla sektora offshorowego.

Rozwój palety świadczonych usług związany jest głównie z toczącym się procesem inwestycyjnym w morską energetykę wiatrową, który wchodzi w kolejne fazy realizacyjne stawiając nowe wyzwania dla prac i usług badawczych. Zwiększenie potencjału operacyjnego oraz rozwój zaplecza laboratoryjnego niezbędnego dla zaoferowania kompleksowej oferty usługowej umożliwi dalsze zaangażowanie partnerów w obecne i nowe offshorowe projekty inwestycyjne.

Szerokie kompetencje i doświadczenie Uniwersytetu w realizacji prac naukowych dla gospodarki morskiej, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, Mechanicznym, Nawigacyjnym, czy Zarządzania i Nauk o Jakości daje jednocześnie nowe możliwości opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wspierających procesy badawcze i inwestycyjne, w które zaangażowani są partnerzy. Realnym efektem działań mają być wspólne projekty B+R w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, wymiana doświadczeń ekspertów oraz komercjalizacja przygotowanych rozwiązań.

W ramach współpracy planuje się także wspólne działania ukierunkowane na rozwój oferty dydaktycznej na Uniwersytecie, gdzie współpraca z praktykami z MEWO SA pozwoli lepiej ukierunkować programy nauczania, a także wzbogacić treści przekazywane studentom.

Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących, wspólnych działań oraz finalizacji niezbędnej temu dokumentacji, a także umożliwiło przedyskutowanie nowych wyzwań projektowych przed którymi stoi partnerstwo.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.