Bez poprawek w II czytaniu projektu dot. nowych zasad operatorstwa na Jamale

zk

24.02.2022 20:33 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Bez poprawek w II czytaniu projektu dot. nowych zasad operatorstwa na Jamale

Partnerzy portalu

Bez poprawek w II czytaniu projektu dot. nowych zasad operatorstwa na Jamale - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Nord Stream 2/Igor Kuznetsov

Żadnych poprawek nie zgłoszono w środę w Sejmie podczas II czytania projektu nowelizacji Prawa energetycznego, zmieniającej zasady działania operatora na gazociągu jamalskim. Projekt trafi teraz pod głosowanie całego Sejmu.

Projekt, wniesiony jako poselski przez grupę posłów PiS, przesądza m.in., że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora.

Zmiana ma pozwolić operatorowi systemu przesyłowego gazu - jest nim spółka Gaz-System - na przyłączanie nowych odbiorców końcowych, przy jednoczesnym przesunięciu środków na inwestycje infrastrukturalne służące pełnej dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego. Projekt zakłada przerzucenie całości kosztów przyłączenia do sieci przesyłowej gazu na podmiot przyłączany. Obecnie ponosi on 25 proc. rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia.

Kolejne proponowane przepisy dotyczą relacji między Gaz-Systemem, a spółką EuRoPol Gaz - właścicielem gazociągu jamalskiego. Po 48 proc. udziałów w EuRoPol Gazie mają Gazprom i PGNiG, a 4 proc. - spółka Gas-Trading, w której większość udziałów ma PGNiG.

Zgodnie z propozycją, operator przesyłowy wyznaczony na sieci, której nie jest właścicielem, w obszarze swojego działania jest odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do tej sieci. Zadaniem operatora będzie też ustalanie taryfy dla przesyłu gazu tym systemem i przedłożenie jej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Dotychczas taryfa na przesył Jamałem zatwierdzana jest dla Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz.

Proponowana regulacja zakłada zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale Gaz-Systemowi do 30 kwietnia 2022 r. Obecnie obowiązujące przepisy doprowadziły w 2019 r. do ustalenia przez Prezesa URE, z powodu braku porozumienia między stronami, takiej umowy na lata 2020-2022. Projektowane przepisy przewidują wydanie przez Prezesa URE do 31 sierpnia 2022 r. decyzji zastępującą umowę.

Projekt zakłada, że właściciel będzie musiał złożyć depozyt - zabezpieczenie na wypadek, gdyby przychody z przesyłu gazu nie pokryły kosztów utrzymania gazociągu. Wtedy operator będzie korzystał z tego depozytu, aby pokryć koszty. Właściciel gazociągu, czyli spółka EuRoPol Gaz będzie obciążony kosztami utrzymania gazociągu w części niepokrytej przychodami z usług przesyłania, świadczonych przez operatora.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.