Delegacja z Polski z wizytą na pierwszej w Europie pływającej farmie wiatrowej na morzu

zk

29.08.2022 14:48 Źródło: PSEW
Strona główna Energetyka, OZE Delegacja z Polski z wizytą na pierwszej w Europie pływającej farmie wiatrowej na morzu

Partnerzy portalu

Delegacja z Polski z wizytą na pierwszej w Europie pływającej farmie wiatrowej na morzu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. WFA EDPR

Morska energetyka wiatrowa wyznacza jeden z kluczowych kierunków rozwoju sektora energetycznego. Polska powinna wykorzystać doskonałe warunki Bałtyku do rozwoju MEW. Ta nowa gałąź gospodarki zapewni dostęp do taniej, czystej energii i wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Pływające morskie farmy wiatrowe są dynamicznie rozwijającą się gałęzią energetyki i przyszłościowym kierunkiem rozwoju sektora OZE – to jeden wniosków z wyjazdu studyjnego do Portugalii, jaki odbył się 22-23 sierpnia 2023 r. przy udziale polskich parlamentarzystów oraz mediów.

Dotychczasowe szacunki pokazują, że do 2050 r. potencjał rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce wynosi 28 GW. Przed Polską nowa perspektywa i potencjał inwestycji, które będą wymagały dużego zaangażowania inwestorów, państwa i środków finansowych, aby skutecznie je zrealizować.

– Osiągnięcie jak najwyższego poziomu local content to obecnie kluczowe wyzwanie. Polska może zrealizować ten ambitny cel tylko z pomocą odpowiedniego wsparcia instytucjonalno-regulacyjnego i odpowiednio rozplanowanych i poprowadzonych wielokierunkowych działań, mających na celu stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego dla rozwoju offshore, charakteryzującego się atrakcyjnymi szansami dla nowych uczestników rynku. Obecnie kluczowe jest wypracowanie w parlamencie zmian w ustawie dotyczącej offshore, która pozwoli udrożnić realizacje pierwszych projektów farm wiatrowych – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Polska delegacja wzięła udział w wyjeździe do Porto, podczas którego zaprezentowano pierwszą w Europie pływającą morską farmę wiatrową (floating offshore wind farm). Instalacja WindFloat Atlantic (WFA) została zbudowana przy udziale Ocean Winds, poprzez spółkę Windplus S.A. odpowiedzialną za rozwój, budowę i bieżącą eksploatację projektu.

WindFloat Atlantic składa się z trzech morskich turbin o mocy 8,4 MW każda (łącznie 25 MW). Farma znajduje się 18 km od wybrzeża Viana de Castelo w Portugalii, gdzie głębokość oceanu wynosi około 100 metrów. Farma WindFloat Atlantic została uruchomiona w 2018 r. Jej czas pracy przewidziano na 25 lat. Produkuje 75 GWh energii rocznie, dzięki czemu jest w stanie zasilić miasto liczące 25 tysięcy mieszkańców. Oznacza również realną oszczędność emisji CO2.

– Ocean Winds stawia na innowacje. Pływające farmy wiatrowe to dynamicznie rozwijający się i konkurencyjny rynek. Realizując z sukcesem projekt WindFloat Atlantic pokazaliśmy, że to innowacyjne rozwiązanie jest technologią w pełni gotową do komercjalizacji na szeroką skalę. Ocean Winds działa już na siedmiu rynkach na świecie. Podstawową technologią pozostają farmy tzw. bottom fixed – przykładem jest realizowany w Polsce projekt BC-Wind, niemniej dalej inwestujemy w pływające farmy wiatrowe. Niedawno w Szkocji ogłoszono wynik rundy rozliczeniowej ScotWind Leasing, przyznając Ocean Winds dwie lokalizacje dla dwóch pływających morskich farm wiatrowych: dla projektu o mocy 1,8 GW z partnerem Mainstream Renewable Power oraz dla projektu o mocy 500 MW na wschód od Wysp Szetlandzkich – wskazał Dan Finch, dyrektor zarządzający Ocean Winds na Wielką Brytanię.


Gospodarka Morska
Fot. WFA EDPR


Dla Polski morska energetyka wiatrowa jest nieodzownym narzędziem transformacji. Farmy wiatrowe na morzu są wysoko efektywne, w dzisiejszych warunkach są też narzędziem, które pozwoli uniezależnić się od paliw kopalnych, również tych importowanych ze Wschodu. Jednocześnie FW, podobnie jak inne OZE, są ofertą w pełni konkurencyjną cenowo w stosunku do innych źródeł energii. Taniej, wolnej od CO2 energii elektrycznej potrzebuje dzisiaj cała krajowa gospodarka, ale również krajowy przemysł.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce niesie ze sobą duże możliwości utworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej. Cieszymy się, że w Polsce morska energetyka wiatrowa rozwija się bardzo dynamicznie – mówił Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przemysł wiatrowy osiąga obroty bliskie 60 mld euro rocznie, z czego 65% zasila gospodarkę UE. Oznacza to, że na każde 1000 euro przychodów 650 euro pozostaje w UE i przyczynia się do wzrostu PKB. Do 2030 r. w energetyce wiatrowej może powstać ok. 450 tys. nowych miejsc pracy, z czego 250 tys. w sektorze lądowej energetyki wiatrowej, a ok. 200 tys. w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Polska w dużym stopniu mogłaby partycypować w tych korzyściach. Ważna w tym procesie może okazać się współpraca z międzynarodowymi koncernami, które posiadając ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji morskich farm wiatrowych na całym świecie, mogą pomóc polskim inwestorom w wykorzystaniu ogromnego potencjału morskiej energetyki wiatrowej. Dodatkowo, taka współpraca to szansa na obniżanie CAPEXu nowych projektów w Polsce. Wiedza płynąca z bardziej dojrzałych rynków pokazuje, że tworzenie efektywnych sojuszy z doświadczonymi partnerami zagranicznymi pomoże budować silny sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w sposób optymalny kosztowo i wspierając rodzimy przemysł. W tym kontekście należy pamiętać, że podmioty zagraniczne realizujące tego typu przedsięwzięcia od wielu lat posiadają rozbudowane łańcuchy dostaw – dzięki współpracy polskie podmioty uzyskają dostęp do tych łańcuchów dostaw, a tym samym do zagranicznych rynków.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24350,00 $ tona 2,20% 24 mar
 Cynk 2899,00 $ tona 0,21% 24 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 0,00% 24 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.