POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

GDOŚ: sześć państw uznało, że informacje ws. budowy w Polsce jądrówki są wystarczające

GDOŚ: sześć państw uznało, że informacje ws. budowy w Polsce jądrówki są wystarczające - ZielonaGospodarka.pl
14.04.2023 11:25
Strona główna Energetyka, OZE GDOŚ: sześć państw uznało, że informacje ws. budowy w Polsce jądrówki są wystarczające

Partnerzy portalu

GDOŚ: sześć państw uznało, że informacje ws. budowy w Polsce jądrówki są wystarczające - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Czechy, Finlandia, Estonia, Holandia, Łotwa oraz Węgry w ramach prowadzonych transgranicznych konsultacji dot. budowy na Pomorzu elektrowni jądrowej, uznały że przekazane przez Polskę informacje w tej sprawie są wystarczające - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

W komunikacie przypomniano, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa (województwo pomorskie). Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

Jak dodano, częścią procedury dotyczącej wydania decyzji środowiskowej są konsultacje transgraniczne prowadzone w oparciu o konwencję z Espoo, której Polska jest stroną. "Umożliwia ona państwom, na terenie których potencjalnie mogą wystąpić oddziaływania na środowisko związane z realizacją w innym państwie przedsięwzięcia, poinformowanie swoich społeczeństw o tym przedsięwzięciu oraz zgłoszenie uwag" – wyjaśniono.

Konwencja z Espoo służy wymianie informacji, w tym odniesieniu się do ewentualnych zastrzeżeń. Dzięki stosowaniu przepisów konwencji, państwa uczestniczące w postępowaniu mogą mieć wpływ na przebieg realizacji przedsięwzięć – w ramach postępowania ustalane są rozwiązania chroniące także ich środowisko.

GDOŚ przypomniała, że przed wydaniem decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do realizacji przedsięwzięcia, właściwy do jej wydania organ – w tym wypadku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – analizuje informacje dotyczące potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, w tym uwagi zgłoszone przez inne państwa.

Jak zauważono, budowa elektrowni jądrowej w Polsce wzbudza duże zainteresowanie, dlatego do udziału w postępowaniu zgłosiło się czternaście państw – stron konwencji z Espoo. "Wszystkim stronom udostępniono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotowany przez inwestora – Polskie Elektrownie Jądrowe. Raport jest podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Ponadto, zgodnie z wymaganiami konwencji z Espoo, udostępniono stronom wybór treści z raportu istotny z punktu widzenia oddziaływań transgranicznych. Materiał ten został przetłumaczony zgodnie z wymogami prawa i oczekiwaniami państw uczestniczących w postępowaniu" - poinformowano.

"Po analizie przekazanych przez Polskę dokumentów, trzy z państw poinformowały, że nie mają do nich pytań. Pozostałe strony przedstawiły uwagi, do których Polska sukcesywnie ustosunkowuje się. Dotychczas udzielono odpowiedzi pisemnej: Danii, Estonii, Łotwie, Niemcom i Węgrom. W przygotowaniu są odpowiedzi dla pozostałych państw" – przekazała GDOŚ.

Dodano, że konwencja z Espoo przewiduje, oprócz wymiany pism, także możliwość wnioskowania o konsultacje w formie spotkania. Jak dotąd o taki rodzaj konsultacji poprosiły Austria, Dania, Łotwa i Niemcy. 1 lutego 2023 r. w Warszawie odbyło się pierwsze ze spotkań – z Łotwą. Przedstawiciele rządu łotewskiego prosili o wyjaśnienie szeregu kwestii związanych z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej - przekazano w komunikacie.

Dyrekcja poinformowała, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Niemcami, a następnie z Austrią i Danią. "Czechy, Finlandia i Holandia od razu po zapoznaniu się z raportem poinformowały, że nie zgłaszają uwag, dlatego nie było konieczności udzielania tym krajom jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień – czy to pisemnie, czy w formie spotkania. Rząd Republiki Czeskiej w przedstawionym stanowisku wskazał, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ochrony klimatu, elektrownie jądrowe są bowiem niskoemisyjnymi źródłami energii. Finlandia podziękowała Polsce za +przejrzysty proces+, poinformowała, że przekazane materiały uważa za wystarczające i nie zgłasza uwag. Holandia, po otrzymaniu raportu, również oświadczyła, że nie ma uwag, lecz prosi o dalsze informowanie w sprawie. Estonia oraz Węgry po otrzymaniu od Polski wyjaśnień, poinformowały, że są one wystarczające" – przekazano w komunikacie.

Jak podkreślono, w przypadku sześciu państw – Czech, Finlandii, Estonii, Holandii, Łotwy i Węgier – etap wyjaśnień merytorycznych w ramach konsultacji transgranicznych został zakończony.

GDOŚ przekazała ponadto, że do najczęściej zadawanych przez państwa uczestniczące w postępowaniu pytań należą te związane z bezpieczeństwem elektrowni jądrowej – także w kontekście ataku Rosji na Ukrainę – oraz z ewentualnymi oddziaływaniami na terytoria poszczególnych państw w przypadku awarii reaktora.

Formalne zakończenie całych konsultacji transgranicznych nastąpi w momencie wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z uchwałą rządu, pierwsza polska elektrownia jądrowa ma zostać zlokalizowana na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w woj. pomorskim, a jej moc ma sięgnąć do 3750 MW.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu jest jedną z dwóch, planowanych obecnie do wybudowania w ramach rządowego Programu polskiej energetyki jądrowej. Równolegle własną inwestycję w bloki jądrowe prowadzą PGE i ZE PAK, które wspólnie chcą zbudować elektrownię jądrową w Koninie, wykorzystując technologię koreańskiej spółki KHNP.

Autor: Krzysztof Wójcik

kszy/ mick/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.