Izby Rolnicze: projekt ustawy dot. obrotu paliwami - szkodliwy dla rolników

Izby Rolnicze: projekt ustawy dot. obrotu paliwami - szkodliwy dla rolników - ZielonaGospodarka.pl
22.02.2023 15:40
Strona główna Prawo, finanse Izby Rolnicze: projekt ustawy dot. obrotu paliwami - szkodliwy dla rolników

Partnerzy portalu

Izby Rolnicze: projekt ustawy dot. obrotu paliwami - szkodliwy dla rolników - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Krajowa Rada Izb Rolniczych negatywnie zaopiniowała projekt ustawy dot. obrotu paliwami; narusza on prywatność rolników i jest sprzeczny z zasadą minimalizacji regulacji - poinformowały w środę Izby. Według prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza zmiany są szkodliwe dla rolników.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który trafił do prac rządowych i jest na etapie opiniowania. Autorem projektu jest Ministerstwo Finansów.

W piśmie przekazanym do resortu finansów zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego. "Wyrażam stanowczy sprzeciw samorządu rolniczego wobec projektowanych przepisów dotyczących przewozu paliw oraz nakładania na rolników nowych obowiązków. Uważam, że te propozycje są szkodliwe dla rolników i prowadzą do pogłębiania nakładania restrykcji i nowych obowiązków na rolników" - napisał prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

"Aktualnie na wsi panują bardzo negatywne nastroje. Rolnicy są już skrajnie obciążeni różnymi obowiązkami i coraz większą biurokracją, która dodatkowo wpływa na ich finansową sytuację. W obliczu trudnych warunków na rynkach, takie propozycje wprowadzenia dodatkowych kosztów administracyjnych i regulacji dla rolników, są nie do przyjęcia" - wskazano w piśmie.

W opinii Izb Rolniczych, "propozycje wprowadzenia obowiązków, takich jak rozszerzenie definicji zakładowych stacji paliw służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach - na osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą (...) eksploatujące zakładową stację paliw, obowiązek rejestracji miejsca dostarczania paliwa, obowiązek potwierdzania odbioru paliwa, i objęcie kontrolą przez Prezesa URE, są nie tylko uciążliwe, ale również szkodliwe dla rolników".

Według samorządu rolniczego, "w rolnictwie nie funkcjonuje szara strefa obrotu paliwem/olejem napędowym, gdyż wszyscy rolnicy zainteresowani są otrzymaniem faktury VAT z uwagi na to, że faktury te są podstawą do ubiegania się o zwrot części podatku akcyzowego".

Ponadto w wielu wypadkach - jak wskazują Izby - brak dostępu do Internetu na obszarach wiejskich lub brak umiejętności rolnika (często są to osoby starsze) może spowodować techniczne utrudnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z objęcia systemem monitoringu. Mogą one prowadzić do zwiększenia kosztów i utrudniać już i tak trudne warunki pracy na wsi.

"Proponowana zmiana ustawy (...) jest nie do przyjęcia. Stanowi ona naruszenie prywatności rolników, jest sprzeczna z zasadą minimalizacji regulacji, a wprowadzenie dodatkowych obowiązków wpłynie negatywnie na sytuację rolników, szczególnie małe gospodarstwa rodzinne. Dlatego wnoszę o wzięcie pod uwagę negatywnych skutków wprowadzenia takich zmian i wykluczenie rolników z przedmiotowego projektu" - zaapelował Szmulewicz w piśmie.

W opublikowanym na początku lutego br. projekcie nowelizacji szeregu ustaw dot. obrotu paliwami Ministerstwo Finansów proponuje m.in. objęcie koncesjami na obrót nowych rodzajów paliw, obowiązek rejestracji miejsc dostarczania paliw, utworzenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie dla podmiotów prowadzących obrót paliwami silnikowymi obowiązku rejestracji w systemie SENT miejsc dostarczania paliw. Jednocześnie w przypadku stacji paliw oraz stacji kontenerowych wprowadza się obowiązek przekazywania danych o stanach liczników urządzeń pomiarowych oraz odmierzaczy z dystrybutorów za pomocą POS - terminali do obsługi transakcji sprzedaży. Projekt likwiduje również możliwość przewozu bez zgłoszenia do systemu monitorowania SENT do 500 kg lub litrów paliw.


awy/ mmu/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.