Komisja przyjęła dwie poprawki do przepisów dot. informowania o emitowanych zanieczyszczeniach

zk

27.10.2021 07:30 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Komisja przyjęła dwie poprawki do przepisów dot. informowania o emitowanych zanieczyszczeniach

Partnerzy portalu

Komisja przyjęła dwie poprawki do przepisów dot. informowania o emitowanych zanieczyszczeniach - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Anne Nygård/Unsplash

Senacka komisja nadzwyczajna do spraw klimatu zgłosiła we wtorek dwie poprawki do ustawy, dostosowującej polskie przepisy do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

Senacka komisja nadzwyczajna do spraw klimatu rozpatrywała we wtorek ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Ustawa dostosowuje przepisy w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Według jej autorów, nowe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia liczby dokumentów przekazywanych do KE. Przepisy dotyczą także kar pieniężnych nakładanych na prowadzących instalację.

Komisja senacka przyjęła dwie poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu; obie zmierzają do skreślenia dwóch przepisów.

Jak tłumaczył senatorom przedstawiciel Biura Legislacyjnego, skutkiem pierwszej poprawki jest to, że do omawianego "miarkowania (ustalenie wysokości - PAP) administracyjnej kary pieniężnej będą miały zastosowanie w pełni przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego".

Skutkiem przyjęcia drugiej poprawki jest to, że "w trzymiesięcznym okresie vacatio legis omawianej ustawy minister będzie musiał wydać nowe rozporządzenie".

W ustawie m.in. wprowadza się obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Nowe przepisy wprowadzają też nowe sankcje administracyjne dla prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł będzie mogła być nakładana za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu. Kara może zostać nałożona za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

Nowela zakłada też karę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład. Jej wysokość określono na 200 zł.

Nowe regulacje wprowadzają też widełki - od 5 do 25 tys. zł - kary za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych.

Przepisy regulują też kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.