Konkurs „Innowacje w drogownictwie”

zk

14.05.2021 10:21 Źródło: gddkia.gov.pl
Strona główna Konkurs „Innowacje w drogownictwie”
Konkurs „Innowacje w drogownictwie” - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gddkia.gov.pl

Na całym świecie powstają innowacyjne technologie, które mogą przynieść ogromne korzyści dla infrastruktury drogowej. Również na polskich uczelniach rodzą się doskonałe pomysły i rozwiązania w zakresie budowy nowych dróg, a także utrzymania istniejącej już infrastruktury drogowej.

GDDKiA zaprasza do udziału w konkursie

Chcąc wykorzystać potencjał polskich uczelni technicznych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza I edycję konkursu pod nazwą „Innowacje w drogownictwie”. Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018 - 2020/2021. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione we wskazanych latach, w następujących kategoriach:

• materiały i technologie drogowe,

• inżynieria ruchu i rozwiązania BRD,

• drogowe obiekty inżynierskie.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace już obronione lub prace, których obrona nastąpi nie później niż do 23 sierpnia 2021 roku.

Przebieg konkursu

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Nad poprawnym przebiegiem każdego z nich będzie czuwała kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz stowarzyszeń branżowych.

I etap

W I etapie konkursu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz przygotować maksymalnie dwustronicowe streszczenie swojej pracy dyplomowej. Następnie oba dokumenty należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa lub na adres email: konkurs@gddkia.gov.pl w terminie do 23 lipca 2021 roku.

Kapituła konkursu do 23 sierpnia 2021 r. dokona oceny nadesłanych streszczeń i wybierze nie więcej niż pięć najlepszych prac z każdej kategorii, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.

II etap

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych prac dyplomowych (w formie elektronicznej). Kapituła konkursu dokona ich oceny, a następnie uczestnicy podczas 10-minutowego wystąpienia zaprezentują i omówią swoje prace dyplomowe na forum publicznym.

Kryteria oceny


I etap - ocena streszczenia

- poprawność koncepcji streszczenia

- oryginalność tematu

- innowacyjność i przydatność w drogownictwie

II etap - ocena pracy oraz prezentacji

- kompleksowość ujęcia tematu w pracy dyplomowej

- innowacyjność pracy dyplomowej

- możliwość zastosowania w drogownictwie

- poziom merytoryczny prezentacji

- forma prezentacji

Na ostateczny wynik konkursu, w każdej z trzech kategorii, składać się będzie suma punktów uzyskanych na poszczególnych jego etapach. Pełne zasady konkursu znajdują się w Regulaminie.

Nagroda

Nagroda w konkursie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przyznawana jest w trzech kategoriach tematycznych w wysokości:

• I miejsce - 5 000 zł,

• II miejsce - 3 000 zł,

• III miejsce - 2 000 zł.

Weź udział w konkursie i twórz z nami innowacyjne rozwiązania dla drogownictwa!

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24925,00 $ tona -0,27% 17 sie
 Cynk 3635,00 $ tona -6,22% 17 sie
 Aluminium 2414,00 $ tona -1,11% 17 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.