Konsultacje komunikatu „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska”

zk

12.10.2022 15:34 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Konsultacje komunikatu „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska”

Partnerzy portalu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o prowadzonych pracach nad stanowiskiem Rządu RP do opublikowanego 8 września 2022 r. dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska COM(2022) 438.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (Environmental Implementation Review, EIR 2022) jest trzecim z rzędu po dwóch poprzednich z roku 2017 i 2019. Celem EIR jest poprawa wdrażania unijnych przepisów i polityk ochrony środowiska w państwach członkowskich UE dzięki zidentyfikowaniu luk we wdrażaniu i ich przyczyn.

Pakiet EIR 2022 to komunikat przedstawiający stan wdrażania prawa ochrony środowiska w UE wraz z załącznikiem wskazującym tzw. działania priorytetowe. Integralną częścią przeglądu są również sprawozdania poszczególnych państw członkowskich dotyczące wszystkich istotnych obszarów tematycznych z zakresu środowiska zgodnie z informacjami dostępnymi do końca maja 2022 r. W sprawozdaniach podkreślono główne wyzwania i osiągnięcia każdego państwa członkowskiego we wdrażaniu unijnych przepisów i polityk w zakresie ochrony środowiska. Obszary tematyczne dotyczące środowiska, o których mowa w EIR, to:
* gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami,
* różnorodność biologiczna i kapitał naturalny,
* zero zanieczyszczeń (jakość powietrza, emisje przemysłowe, zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, hałas, jakość wody i gospodarka wodna, chemikalia),
* działania w dziedzinie klimatu.

Komunikat i dokumenty towarzyszące są dostępne na stronie Komisji Europejskiej:
eur-lex.europa.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=comnat%3ACOM_2022_0438_FINMinisterstwo Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych stron o przekazanie komentarzy, uwag i opinii, które mogą być pomocne przy opracowywaniu stanowiska Rządu RP. Stanowiska można przesyłać do 18 października 2022 r. na adres e-mail: sekretariatdsm@klimat.gov.pl

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 22445,00 $ tona 0,20% 28 lis
 Cynk 2911,00 $ tona -0,44% 28 lis
 Aluminium 2315,00 $ tona -1,28% 28 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.