PGNiG OD: złożenie oświadczenia do 15 marca pozwoli korzystać z niższych cen gazu

zk

15.03.2022 09:21 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE PGNiG OD: złożenie oświadczenia do 15 marca pozwoli korzystać z niższych cen gazu

Partnerzy portalu

PGNiG OD: złożenie oświadczenia do 15 marca pozwoli korzystać z niższych cen gazu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Odbiorcy, którzy złożą odpowiednie oświadczenie do 15 marca br., będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia 2022 r. - przypomina PGNiG Obrót Detaliczny. Z niższych cen gazu mogą skorzystać tzw. odbiorcy wrażliwi np. szpitale czy szkoły.

Spółka wyjaśniła, że dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, podmioty takie jak domy dziecka, szpitale, szkoły, przedszkola i żłobki oraz inni uprawnieni odbiorcy społecznie wrażliwi mogą wystąpić o objęcie ochroną taryfową.

"Odbiorcy, którzy zrobią to w terminie do 15 marca 2022 roku będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia tego roku" - podkreślono.

Dodano, że dotychczas do PGNiG Obrót Detaliczny wpłynęło ponad 43 tysiące oświadczeń on-line o ochronę taryfową.

Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać m.in.: jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wyjaśniono, że złożenie oświadczenia po 15 marca 2022 roku spowoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny - dodano.

Spółka przekazała, że wnioski można złożyć on-line pod adresem: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku. Poszerzyła ona grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Na stronie PGNiG przypomniano, że zgodnie z obowiązująca ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostały automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.

Spółka wymienia, że uprawnionymi do ochrony taryfowej są: gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.