To już pięć lat Porozumienia paryskiego

sons

15.12.2020 11:10 Źródło: Ministerstwo Klimatu
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE To już pięć lat Porozumienia paryskiego
To już pięć lat Porozumienia paryskiego - ZielonaGospodarka.pl
fot. pixabay

Minister Klimatu i Środowiska wziął udział w zorganizowanej przez Euractiv debacie poświęconej piątej rocznicy przyjęcia Porozumienia paryskiego.

Porozumienie paryskie jest pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. Przyjęto je podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r.

W porozumieniu paryskim określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Porozumienie paryskie ma również na celu poprawę zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu i udzielenie im wsparcia. Polskim wkładem do tego planu jest Katowice Rulebook – dokument operacjonalizujący Porozumienie paryskie, który był wynikiem COP24 w Katowicach.
 
Z okazy piątej rocznicy sukcesu paryskiej konferencji redakcja Euractiv zorganizowała poświęconą mu debatę.

Może się wydawać, że pięć lat to niewiele, ale w grudniu 2015 r. świat wyglądał przecież zupełnie inaczej. Nikt nie wyobrażał sobie Brexitu, zagrożenie pandemią czy zmiany polityki klimatycznej USA. Przyjęcie Porozumienia paryskiego wyznaczyło globalny zamiar, ale to dopiero decyzje podjęte podczas COP24 w Katowicach ukierunkowały globalną politykę klimatyczno-energetyczną i zrównoważony rozwój na najbliższe lata. To Katowice Rulebook umożliwił realizację Porozumienia w praktyce – powiedział Michał Kurtyka.

COP24 udowodnił, że zbudowanie pomostu między międzynarodową solidarnością a interesami narodowymi jest możliwe. Skuteczne działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu mogą być podejmowane bowiem jedynie na poziomie globalnym. Muszą jednak w dużym stopniu uwzględniać wewnętrzną dynamikę poszczególnych krajów, a powodzenie wysiłków na rzecz stworzenia gospodarki niskoemisyjnej zależy przede wszystkim od społecznej akceptacji dla tych zmian – dodał Minister Klimatu i Środowiska

ZielonaGospodarka
fot. Ministerstwo Klimatu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43350,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Cynk 3641,00 $ tona -1,19% 24 sty
 Aluminium 3044,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.