PPP może i powinno być wykorzystywane przy inwestycjach środowiskowych

03.02.2021 22:58
Strona główna Klimat, ekologia PPP może i powinno być wykorzystywane przy inwestycjach środowiskowych

Partnerzy portalu

PPP może i powinno być wykorzystywane przy inwestycjach środowiskowych - ZielonaGospodarka.pl
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu - ITPOK fot. Suez-zielonaenergia.pl

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego może i powinna być wykorzystywana przy inwestycjach publicznych z zakresu ochrony środowiska – wskazał pełnomocnik rządu ds. PPP, wiceszef MFiPR Waldemar Buda. Zaznaczył, że jego resort pomaga realizować takie inwestycje.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przesłało w środę informację nt. udziału Budy w konferencji "PPP - szansą na inwestycje chroniące środowisko”. Wiceminister otworzył ją jako pełnomocnik rządu ds. PPP i członek kierownictwa resortu będącego jednocześnie Centralną Jednostką ds. PPP.

Buda w wystąpieniu zwrócił uwagę na tendencję coraz ściślejszego wiązania ochrony środowiska z różnymi dziedzinami życia społecznego. Jak zaznaczył, trend ten ma charakter ogólnoświatowy i jest też mocno widoczny w obecnych działaniach polskiego rządu oraz polskich miast.

Wiceminister przypomniał, że w "Polityce rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego" ochrona środowiska została wskazana na pierwszym miejscu jako jeden z sektorów, w którym PPP może i powinno być wykorzystane na szeroką skalę.

Wiceszef MFiPR podkreślił, że resort ten, jako Centralna Jednostka ds. PPP, aktywnie włączył się do prac powołanego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska zespołu, który pracuje nad wdrożeniem modeli finansowania projektów sprzyjających zielonej transformacji sektora ciepłownictwa.

„MFiPR już pomaga realizować inwestycje w ochronie środowiska w formule PPP. Zapewniamy wsparcia doradcze dla projektu +Budowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych we Włocławku+. To laureat konkursu +Osiągnij Sukces z PPP+ w kategorii zielone inwestycje, który zorganizowaliśmy w ministerstwie” – wskazał Buda.

Zapowiedział, że na bazie zebranych doświadczeń z etapu przygotowania do projektu Włocławka, wypracowane zostaną rekomendacje w zakresie finansowania inwestycji w obszarze "energii z odpadów" w modelu PPP.

Buda zasygnalizował, że formułę PPP można stosować przy inwestycjach chroniących środowisko, wspieranych funduszami unijnymi. Jednym z pierwszych takich projektów w skali europejskiej była działająca od czterech lat spalarnia w Poznaniu. Prywatny partner zbudował tam instalację o wydajności 210 tys. ton rocznie i ma ją eksploatować przez 25 lat

Również w Olsztynie w 2020 r. rozpoczęto budowę instalacji do produkcji energii z odpadów z wykorzystaniem PPP i środków europejskich.

„Doświadczenia Poznania i Olsztyna mogą być przykładem do naśladowania dla innych gmin, stojących przed podobnymi wyzwaniami w obszarze gospodarki odpadami, a jednocześnie koniecznością modernizacji systemów ciepłowniczych bazujących na węglu” – ocenił Buda.

Jako inny udany środowiskowy projekt PPP wymienił inwestycję miasta Mława, zakładającą budowę i eksploatację przez 33 lata oddanej do użytku w 2019 r. oczyszczalni ścieków.

„Gminy, które zastanawiają się nad realizacją inwestycji w formule PPP w ochronie środowiska, powinny przeanalizować poziom cen oferowanych usług i możliwości finansowe swoich mieszkańców. Korzyścią z wyboru formuły PPP jest szansa na brak podwyżek cen świadczonych usług w dłuższym okresie i zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług przez doświadczonego operatora lub partnera prywatnego” - podsumował Buda.

Konferencję on-line „PPP – szansą na inwestycje chroniące środowisko” współorganizowały w środę Fundacja Centrum PPP, Fundacja Veolia oraz zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM).

Władze GZM jesienią ub. roku podpisały z firmą Veolia Energia Polska list intencyjny dot. współpracy w zakresie rozwoju koncepcji „Zielonej Metropolii” (w obszarach ładu przestrzennego, zintegrowanej gospodarki odpadami, zielonej przestrzeni publicznej, infrastruktury niebieskiej czy efektywności energetycznej). Partner Metropolii może służyć w tym zakresie wsparciem, jako dostawca usług związanych z zarządzaniem energią oraz gospodarką wodno-ściekową.

GZM obecnie analizuje możliwe formuły budowy spalarni odpadów dla swoich gmin członkowskich, po tym, jak w listopadzie ub. roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podtrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego unieważniające uchwałę zgromadzenia GZM ws. powołania spółki celowej pod kątem tego przedsięwzięcia.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.