Ruszyło postępowanie ws. lokalizacji Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Ruszyło postępowanie ws. lokalizacji Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia - ZielonaGospodarka.pl
29.05.2023 10:25
Strona główna Prawo, finanse Ruszyło postępowanie ws. lokalizacji Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Partnerzy portalu

Ruszyło postępowanie ws. lokalizacji Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia - ZielonaGospodarka.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował w piątek o rozpoczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.

"Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 4 ust. 1 u.i.p.z., na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (...), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo-kolejowym (...)" - czytamy w obwieszczeniu wojewody z 26 maja 2023 roku.

"W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, a z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30-77-327" - podano.

"Jednocześnie informuję, że w przypadku zbycia/przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, objętych przedmiotowym wnioskiem, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, zbywca i nabywca zobowiązani są zgłosić Wojewodzie Pomorskiemu dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania" – napisano w obwieszczeniu.

Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej celem jest m.in. umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków o długości ponad 400 metrów oraz zanurzeniu do 16 metrów.

W Porcie Gdynia w 2022 roku przeładowano ogółem 28,2 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o ok. 5,6 proc. w stosunku do roku 2021.


autor: Dariusz Sokolnik

dsok/ jann/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona -0,68% 21 wrz
 Cynk 2474,00 $ tona -1,47% 21 wrz
 Aluminium 2166,00 $ tona -1,59% 21 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.