Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

zk

26.07.2021 17:03 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Gospodarka Odpadami, Recykling Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych
Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Przyjęta przez Sejm 13 lipca br. ustawa zakłada czasowe wprowadzenie dodatkowej procedury pozyskiwania lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa.

Potrzeby te i cele musza być związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących w szczególności energii, elektromobilności czy transportu. Do tej pory zamiana gruntów leśnych była możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych nie ma też nic wspólnego z prywatyzacją lasów. Przewidziana w przepisach możliwość zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na inne nieruchomości nie będzie mogła być dokonywana z podmiotami sektora prywatnego. To definitywnie wyklucza prywatyzację, która polega bowiem na przekazywaniu majątku państwowego podmiotom prywatnym. Tymczasem ustawa ogranicza krąg podmiotów, z którymi będzie mogła być dokonywana zamiana nieruchomości jedynie do podmiotów sektora finansów publicznych, tj.: państwowych osób prawnych, osób prawnych w których Skarb Państwa posiada większość akcji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pakiet powyższych rozwiązań to odzew na wniosek lokalnych społeczności, które upatrują w nich szanse rozwoju.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35362,00 $ tona 1,22% 17 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 1,50% 17 wrz
 Aluminium 2914,00 $ tona 1,60% 17 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.