Śląskie ryzyko przekroczenia rocznej (!) normy zanieczyszczenia powietrza

zc

26.02.2021 15:48 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Śląskie ryzyko przekroczenia rocznej (!) normy zanieczyszczenia powietrza

Partnerzy portalu

Śląskie ryzyko przekroczenia rocznej (!) normy zanieczyszczenia powietrza - ZielonaGospodarka.pl
<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@timothyeberly?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Timothy Eberly</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/air-polutions?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

Informację o ryzyku osiągnięcia dopuszczalnego rocznego limitu zanieczyszczeń powietrza na zdecydowanej większości terenu woj. śląskiego opublikowały w piątek służby środowiskowe. Obszar ten zamieszkuje 4 mln osób.

Przepisy określają limit dni w ciągu roku z przekroczoną normą jakości powietrza (średnio 50 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześc. w ciągu doby) na 35.

W piątek częstochowski samorząd rozesłał „powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów na metr sześc.) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu” wydane przez Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach).

Przewidywany czas trwania ryzyka określono na okres od 25 lutego br. do 31 grudnia br,. a jako przyczyny wskazano „emisję z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów”.

Jako podstawę ostrzeżenia podano analizę wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 z blisko 20 stacji pomiarowych na terenie woj. śląskiego na przestrzeni ostatniego roku (od 24 lutego 2020 r. do 24 lutego 2021 r.) oraz od początku tego roku.

Ryzyko dotyczy terenów miast: Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Tychów, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej i Częstochowy (w rejonie dróg).

Ryzyko obejmuje też teren powiatów: będzińskiego, gliwickiego, tarnogórskiego, rybnickiego, bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, bielskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, raciborskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, żywieckiego, cieszyńskiego.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10, to 3 999 385 osoby.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r., niezależnie od granicznych wartości w ujęciu rocznym, w ujęciu dobowym alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów), a tzw. poziom informowania (100 mikrogramów) to dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów.

Z aktualnych komunikatów RWMŚ wynika, że w czwartek przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach pomiarowych w Goczałkowicach-Zdroju (średnio 150 mikrogramów w ciągu doby), Częstochowie (stacja komunikacyjna – 113 mikrogramów), Tychach (106 mikrogramów), Katowicach (stacja komunikacyjna – 103 mikrogramy) i Zawierciu (101 mikrogramów).

Na piątek prognozowano przekroczenie poziomu informowania w powiatach: zawierciańskim, myszkowskim, pszczyńskim i części powiatu bielskiego (gminy Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice).

W piątek po południu zdecydowana większość godzinnych wskazań stężeń pyłu PM10 na terenie woj. śląskiego mieściła się między 50, a 100 mikrogramami na metr sześcienny. Najwyższe godzinne wskazanie w ciągu dnia pokazała stacja w Katowicach przy ul. Plebiscytowej (stacja komunikacyjna) – 172 mikrogramy o godz. 10.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.