Sprawozdanie Prezesa URE za 2020 r: spadek koncentracji w produkcji energii elektrycznej

ac

17.05.2021 21:55 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Sprawozdanie Prezesa URE za 2020 r: spadek koncentracji w produkcji energii elektrycznej

Partnerzy portalu

Sprawozdanie Prezesa URE za 2020 r: spadek koncentracji w produkcji energii elektrycznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGNiG

W 2020 r. w Polsce spadły wskaźniki koncentracji w produkcji energii elektrycznej, wzrosła natomiast koncentracja na rynku gazu - wynika ze sprawozdania z działalności Prezesa URE za zeszły rok.

Jak stwierdza URE w sprawozdaniu, struktura produkcji energii elektrycznej w 2020 r. nie zmieniła się znacznie w stosunku do 2019 r. Zdecydowana większość´ wytwarzania oparta była nadal na paliwach konwencjonalnych - węglu kamiennym oraz węglu brunatnym, aczkolwiek ich udział zmniejszył się z 75 do 72 proc.

Od kilku lat największym udziałem w rynku w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej dysponuje grupa kapitałowa PGE. W 2020 r., jej udział wyniósł 40,6 proc. Grupa ta utrzymywała w zeszłym roku również pozycję lidera na rynku sprzedaży do odbiorców końcowych. Na dalszych miejscach, jeśli chodzi o wytwarzanie, znajdują się Enea z 16 proc udziałem., 7 proc. ma Tauron, Grupa Orlen - 6 proc. a przejęta przez Orlen Energa - 2 proc.

Jak zauważa URE w sprawozdaniu, w 2020 r. liczby podmiotów, które dysponują, co najmniej 5 proc. udziałem w mocach zainstalowanych oraz co najmniej 5 proc. udziałem w energii wprowadzonej do sieci, nie zmieniły się? w porównaniu z 2019 r.

Spadł za to obrazujący stopień koncentracji wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) i wyniósł 2019,9. Zakres wartości HHI od 1800 do 5000 określany jest jako wysoka koncentracja. HHI w Polsce od kilku lat jest w trendzie spadkowym. W ubiegłym roku spadł również inny popularny wskaźnik koncentracji - CR3.

W ocenie Prezesa URE, do spadków obu wskaźników przyczynił się w głównej mierze wzrost udziału w krajowym bilansie z OZE, czyli źródeł przeważnie małych i rozproszonych.

Stopień koncentracji wzrósł natomiast na rynku gazu. Jak wskazuje w sprawozdaniu Prezes URE, udział podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wyniósł 85,63 proc. i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 2,86 pkt proc.

Jak wskazuje regulator, utrzymujący się od kilku lat wzrost udziału PGNiG w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wynikał w 2020 r. ze spadku przywozu gazu z zagranicy bezpośrednio przez odbiorców końcowych na własne potrzeby. Drugim znaczącym czynnikiem było przejęcie przez PGNiG OD części odbiorców w ramach uruchomienia sprzedaży rezerwowej po zaprzestaniu działalności przez kilka spółek obrotu w latach 2018-2020.


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24925,00 $ tona -0,27% 17 sie
 Cynk 3635,00 $ tona -6,22% 17 sie
 Aluminium 2414,00 $ tona -1,11% 17 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.