URE o rynku energii: w 4Q 2022 najwyższa cena i najniższy wolumen energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym od 2010 roku

zk

16.01.2023 07:52 Źródło: URE
Strona główna Energetyka, OZE URE o rynku energii: w 4Q 2022 najwyższa cena i najniższy wolumen energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym od 2010 roku

Partnerzy portalu

URE o rynku energii: w 4Q 2022 najwyższa cena i najniższy wolumen energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym od 2010 roku - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1](tzw. kontrakty OTC - over the counter - zawierane na rynku pozagiełdowym) w czwartym kwartale 2022 r.  wyniosła 532,43 zł/MWh[2] i była wyższa o 65 proc. od ceny za analogiczny kwartał 2021 roku.

Skok o blisko 210 zł za MWh był również najwyższym historycznie wzrostem ceny, jeśli porównywać czwarte kwartały w ciągu ostatnich 12 lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w czwartych kwartałach lat 2011-2022 [zł/MWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych[3], obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w czwartym kwartale.

Łączny wolumen energii w kontraktach zawartych w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł natomiast mniej niż 8 TWh i był to poziom najniższy od 12 lat.

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w czwartych kwartałach lat 2011 - 2022 [TWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się na stronie internetowej URE w zakładce: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki.
Prezes URE systematycznie publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej.
Dane dotyczące czwartego kwartału 2022 r. znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2023.

[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).
[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.
[3] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 26047,00 $ tona 1,75% 28 mar
 Cynk 2936,00 $ tona 0,79% 28 mar
 Aluminium 2314,00 $ tona 0,74% 28 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.