Ustawa anty-wiatrakowa - co wniosą nowe poprawki komisji senackiej?

zk

21.07.2022 22:18 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Ustawa anty-wiatrakowa - co wniosą nowe poprawki komisji senackiej?

Partnerzy portalu

Ustawa anty-wiatrakowa - co wniosą nowe poprawki komisji senackiej? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Mark König/Unsplash

Senackie komisje poparły dwie poprawki do senackiego projektu zmiany tzw. ustawy odległościowej i liberalizacji regulacji dot. lokowania elektrowni wiatrowych. Jedna z poprawek zakłada, że gminy otrzymają dodatkowe pieniądze ze sprzedaży energii wiatrowej.

Komisje Ustawodawcza, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nadzwyczajna ds. Klimatu na wspólnym posiedzeniu w czwartek poparły dwie poprawki, zgłoszone w I czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Pierwsza z nich przewiduje, że nie sporządza się raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli planowana moc turbin wiatrowych nie przekracza mocy 20 MW, a odległość w linii prostej elektrowni wiatrowej od najbliższej istniejącej elektrowni wiatrowej, granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, lub leśnego kompleksu promocyjnego jest większa niż 2 kilometry.

Druga z poprawek stanowi, że od elektrowni wiatrowej pobiera się na rzecz gminy, na terenie której zlokalizowana jest ta elektrownia wiatrowa, comiesięczną opłatę w wysokości 3 proc. wartości wytworzonej i sprzedanej w danym miesiącu energii elektrycznej przez każdą turbinę.

Senacki projekt przewiduje, że w przypadku zgody rady gminy, inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z projektem to rada gminy na wniosek zainteresowanego inwestora podejmowałaby uchwałę w sprawie lokalizacji turbiny wiatrowej, z zachowaniem zasady minimalnej odległości 500 m w linii prostej od budynku mieszkalnego.

Zakłada się, że rada gminy podejmując uchwałę w sprawie lokalizacji inwestycji uwzględniać będzie założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względem terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe, a w przypadku braku miejscowego planu uwzględni tereny, które w przyszłości mają być przeznaczone na budownictwo, zachowując zasadę minimalnej odległości.

Senat proponuje też uchylenie w ustawie odległościowej artykułów, m.in. wskazujących organy, które przy swoich decyzjach mają uwzględniać tzw. regułę 10H czyli minimalną odległość turbin wiatrowych od budynków i to, w jaki sposób tą odległość mają uwzględniać miejscowe plany.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.