Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe ponownie trafiła do komisji

Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe ponownie trafiła do komisji - ZielonaGospodarka.pl
26.05.2023 07:06
Strona główna Prawo, finanse Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe ponownie trafiła do komisji

Partnerzy portalu

Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe ponownie trafiła do komisji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Sejm skierował w środę ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe ponownie do komisji do spraw Energi Klimatu i Aktywów Państwowych. Wniesiono poprawkę, która rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjne zmienia z obowiązkowego na fakultatywny.

W środę Sejm na posiedzeniu plenarnym zajmował się drugim czytaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, że wniesiono poprawkę ustawę ponownie skierowano do sejmowej Komisji do spraw Energii Klimatu i Aktywów Państwowych.

Jak podkreślił sprawozdawca poseł PiS Marek Suski w nowelizacji chodzi o przyspieszenie inwestycji i dostosowanie sieci przesyłowych do skali rozwoju energetyki prosumenckiej. "Rząd przeznacza na to ogromne pieniądze. Trzeba ułatwić możliwości inwestycyjne, stąd też ta ustawa" - stwierdził Suski. Poinformował, że podczas pierwszego czytania przedstawiono 12 poprawek.

Poseł KO Tomasz Piotr Nowak zwrócił uwagę na powszechność odmów przyłączenia do sieci fotowaltaiki ze względu na jej przestarzałość. Zauważył też, że ustawa daje uprawnienia wojewodom, "zabiera samorządom". Apelował o większe uwzględnienie roli samorządów w takich inwestycjach. Jego zdaniem operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej powinni być wyłączeni z grup energetycznych, bo to przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencji na rynku.

Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek zaznaczył, że 12 wniesionych poprawek to "właściwie nowa ustawa".

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig - Kloska zaproponowała poprawkę, by rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej zawarty w projekcie ustawy był fakultatywny, a nie obowiązkowy. "Pod presją czasu można wydać błędną decyzję" - argumentowała Hennig-Kloska.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska - Trzeciakowska zaznaczyła, że w projekcie nowelizacji ustawy jest szereg usprawnień, które mają doprowadzić do tego żeby "ta ustawa była rzeczywiście funkcjonalna". Podała też nakłady na rozwój sieci: w 2014 r. było to 1,5 mld zł, w 2013 r. - 1,3 mld zł, 2012r. - 1,3 mld zł. Podczas gdy w 2019 r. wydano 8 mld zł, w 2021 r. - 7 mld zł, 2022 r. - 10 mld zł. „To nie prawda, że nie budujemy sieci. Prawdą jest, że budujemy je za mało sprawnie' - powiedziała wiceminister. Dodała, że średnio od 2015 r. nakłady inwestycyjne na rozwój sieci przesyłowych wyniosły 3,5 mld zł.

Zwróciła uwagę, że inwestycje utrudnia obecnie brak materiałów, podzespołów oraz wynikające z dotychczasowych aktów prawnych skomplikowanie procesu decyzyjnego. Jak podał wydłużało ono proces inwestycyjny nawet w skrajnych przypadkach do 23 lat. Łukaszewska - Trzeciakowska, poinformowała również, że w kraju rocznie przybywa 3 tys. km sieci.

We wtorek Sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych opowiedziała się za przyjęciem projektu nowelizacji wraz z 12 poprawkami. Posłowie m.in. opowiedzieli się za dopisaniem do projektu rozdziału, który rozszerza zakres działania specustawy na linie dystrybucyjne. Tyle, że – jak tłumaczyła wówczas wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – ustawa nie obejmie wszystkich sieci dystrybucyjnych, ale te, które są bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych i umożliwiają rozprowadzenie mocy.

Wątpliwości Biura Legislacyjnego Sejmu budził także zapis, na mocy, którego wykaz strategicznych inwestycji określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Pracownicy BL wskazywali, że to może oznaczać określanie treści ustawy poprzez rozporządzenie. Jednak wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska tłumaczyła, że ten zapis dotyczy jedynie remontów i modernizacji już istniejących sieci.

Wśród poprawek znalazły się i takie, które umożliwiają przekazywanie danych na potrzeby centralnego systemu informacji dla rynku energetycznego. Chodzi m.in. o zgodę osób fizycznych będących klientami na przekazywanie danych osobowych. Kolejna zmiana dotyczy budowy linii przesyłowych w województwach lubelskim i łódzkim.

Poprawki objęły także inne przepisy, m.in. dotyczące napełniania zbiorników gazem LNG, czyli bunkrowania, a także konieczności tworzenia planów bunkrowania.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o strategicznych sieciach przesyłowych, do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Projekt zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej. W załączniku do ustawy wymieniono 81 takich inwestycji.

Proponowane zmiany ustawy, według OSR doprowadzą do istotnego obniżenia obciążeń administracyjnych nakładanych na inwestorów "w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej" przy jednoczesnym braku dodatkowego obciążenia organów wydających decyzje.

Wskazano też, że projekt przyczyni się do regionalnego rozwoju przez umożliwienie przyłączeń nowych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych, do sieci elektroenergetycznej. "Dzięki zwiększeniu wykorzystania energii elektrycznej produkowanej z OZE, w tym przez prosumentów regionalnych oraz indywidualnych, projekt pozytywnie wpłynie również na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w gospodarce narodowej oraz na ograniczenie szkodliwego zjawiska smogu" - podkreślono.

Projektowana ustawa pozwoli zarówno na przyłączanie nowych, dużych podmiotów do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego, jak również zwiększy chłonność sieci pod względem rosnącego udziału energetyki prosumenckiej w Polsce.

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.