W 2020 r. Tauron zainwestował prawie 2 mld zł w infrastrukturę sieciową

zc

29.03.2021 12:58 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE W 2020 r. Tauron zainwestował prawie 2 mld zł w infrastrukturę sieciową

Partnerzy portalu

W 2020 r. Tauron zainwestował prawie 2 mld zł w infrastrukturę sieciową - ZielonaGospodarka.pl
fot. FB/Tauron Polska Energia

Prawie 2 mld zł zainwestował w ubiegłym roku Tauron w infrastrukturę sieciową. Nakłady te przekładają się bezpośrednio na stabilność dostaw energii dla klientów - zaznaczyła spółka.

„Zrealizowane projekty, na które składa się prawie 60 tysięcy zadań inwestycyjnych, pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć i na całym obszarze działania Grupy” – poinformował Tauron w poniedziałkowym komunikacie.

Przedstawiciele koncernu zaznaczyli, że celem tych inwestycji jest poprawa niezawodności i ciągłości dostaw energii, co przekłada się na zmniejszenie czasu i liczby przerw w dostawach energii elektrycznej, a także na możliwość przyłączania kolejnych klientów.

„Segment dystrybucyjny pozostaje naszym pierwszym wyborem inwestycyjnym. Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do klientów poprzez poprawę parametrów pracy sieci elektroenergetycznej oraz możliwość przyłączania do niej nowych podmiotów. Strumień finansowy skierowany na segment dystrybucyjny w tym roku będzie jeszcze większy” – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Tauron Polska Energia Jerzy Topolski.

Działalność spółki w istotny sposób utrudniła epidemia koronawirusa. Wykonawcy mieli z problemy z dostępnością zarówno pracowników, jak i zasobów sprzętowych oraz materiałowych, trudniejszy niż zwykle był też proces pozyskiwania zgód terenowo-prawnych i uzgodnień – wyliczał Topolski. „Dodatkowo dla zapewnienia możliwości pracy i nauki w systemie zdalnym podjęliśmy decyzję o ograniczeniu planowych wyłączeń sieci dystrybucyjnej” – dodał wiceprezes.

Pomimo tych warunków spółka Tauron Dystrybucja zakończyła w 2020 roku kluczową inwestycję w zakresie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Radzikowice wraz z zasilającymi ją liniami kablowymi 110 kV o długości 14,7 km. „Finalizacja inwestycji umożliwia rozwój przedsiębiorczości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach w gminie Nysa. Dzięki przedsięwzięciu do sieci została przyłączona pierwsza fabryka materiałów katodowych w Europie (...) Koszt inwestycji zamknął się w roku 2020 kwotą ponad 63 mln zł” – podał Tauron.

W Małopolsce zakończona została budowa linii kablowej 110 kV GPZ Lubocza-Niepołomice MAN oraz budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Podleśna. Stacja powstała w celu przyłączenia zakładu produkcyjnego oraz dla poprawy warunków napięciowych dla sieci średniego i niskiego napięcia z terenu gmin Brzeszcze, Wilamowice i Oświęcim.

Do istotnych, zakończonych w 2020 r. zadań inwestycyjnych, związanych z modernizacją istniejącej sieci dystrybucyjnej Tauron zalicza też modernizację linii 110 kV relacji Głubczyce – Prudnik, która wpłynie na poprawę pewności zasilania południowej części województwa opolskiego, czy też modernizację stacji elektroenergetycznej 110/20/6 Urbanowice, odpowiedzialnej za zapewnienie zasilania dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Tychy). Od strony technicznej zakończyła się także wieloletnia przebudowa 63 km linii dwutorowej 110 kV relacji Przybków–Kąty Wrocławskie–Klecina, zwiększając bezpieczeństwo zasilania woj. dolnośląskiego.

W ubiegłym roku na terenie Tauron Dystrybucja kontynuowano realizację zadań modernizacyjnych, zwiększających możliwości sieci dystrybucyjnej w zakresie przyłączania OZE oraz wykorzystujących nowe technologie, prowadzonych przy wsparciu środków unijnych. Na zadania sieciowe realizowane w ramach trzech programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Małopolskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 53 mln zł - podał Tauron.

W 2020 roku zakończył się trwający przez blisko 5 lat projekt nakierowany na zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. W ramach projektu Tauron wybudował około 70 i zmodernizował około 140 kilometrów linii średniego i niskiego napięcia. Ponadto spółka zbudowała dziewięć nowych oraz przebudowała 50 kolejnych stacji transformatorowych.

Wśród zakończonych dużych zadań inwestycyjnych, objętych dofinansowaniem ze środków unijnych, znalazły się kompleksowe przebudowy stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Oława oraz stacji 110/20/10 kV Wrocław Krzywoustego. Ponadto modernizacje rozdzielnic średniego napięcia w rozdzielniach sieciowych Świebodzice i Rusinów, zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej.

Podobnie jak w poprzednich latach istotnym kierunkiem inwestycyjnym Tauron Dystrybucja był zakup i montaż aparatury pomiarowej. W ramach realizowanego projektu do końca roku 2020 zainstalowano ponad 104,3 tys. liczników ze zdalnym odczytem, na co przeznaczono blisko 63 mln zł. Na wymianę liczników energii elektrycznej, wynikającą z konieczności przyłączenia mikroinstalacji, poniesiono nakłady w kwocie przekraczającej 37 mln zł - kolejny rok z rzędu bijąc rekord przyłączonych mikroinstalacji w liczbie blisko 97,7 tys. i o łącznej mocy zainstalowanej 658 MW.

Tauron Polska Energia SA zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.