POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

W drodze do zeroemisyjności. Czy dekarbonizacja gospodarki się uda?

Strona główna Energetyka, OZE W drodze do zeroemisyjności. Czy dekarbonizacja gospodarki się uda?

Partnerzy portalu

W drodze do zeroemisyjności. Czy dekarbonizacja gospodarki się uda? - ZielonaGospodarka.pl

Najnowszy raport od Bloomberg zawiera rekomendacje zmierzającego do dekarbonizacji światowej gospodarki. Kluczem do sukcesu jest przejście na czystą energię, zaś według era paliw kopalnych zmierza ku końcowi.

Najnowsza edycja dorocznego raportu „New Energy Outlook” opublikowana przez BloombergNEF przedstawia scenariusze energetyczne i klimatyczne dotyczące przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Oparty na zmianach w sektorach oraz krajach, raport przedstawia scenariusze dekarbonizacji do 2050 roku obejmujące energię elektryczną, przemysł, budynki i transport.

Tegoroczna edycja raportu przedstawia scenariusze energetyczne i klimatyczne na poziomie globalnym i krajowym, aby wesprzeć decydentów w transformacji energetycznej zgodnie z wytycznymi ubiegłorocznego szczytu COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Wówczas wezwano kraje do potrojenia zainstalowanej mocy wytwórczej energii odnawialnej do 2030 roku, aby utrzymać świat na ścieżce zgodnej z celem klimatycznym 1,5°C.

Czysta energia kluczem do ograniczenia emisji


Energia wiatrowa, słoneczna i jądrowa zaczynają wypierać istniejącą produkcję energii z paliw kopalnych w systemie energetycznym i zaspokajać nowe zapotrzebowanie na energię – czytamy w raporcie.

Jednym z najważniejszych czynników dekarbonizacyjnych wskazywanym przez Bloomberg stanowi elektryfikacja, w szczególności dotycząca transportu, ogrzewania budynków oraz przemysłu. Dzięki elektryfikacji wskazanych sektorów, możliwe jest ograniczenie emisji o 15 proc. Kolejne 12 proc. można uzyskać z poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych.

Rozwiązania potrzebne do ograniczenia emisji o 25 proc. są najtrudniejsze do skalowania, a stanowią je: biopaliwa w żegludze i lotnictwie; wodór w przemyśle i transporcie; oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w przemyśle i energetyce.

Koniec i kropka. Paliwa kopalne po raz kolejny odejdą w niebyt


„Niezależnie od tego, czy świat zmierza w kierunku zera netto, czy też ostatecznie okaże się to zbyt daleko idącą przesadą, era dominacji paliw kopalnych dobiega końca” stwierdza raport.

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i akumulatorów kończy erę paliw kopalnych jako dominującego źródła wytwarzania energii elektrycznej. OZE wyprzedzają paliwa kopalne, osiągając 51 proc. udziału w dostawach energii w 2030 roku, 63 proc. w 2040 roku. i 70 proc. w 2050 roku.

Popyt na ropę osiągnie najwyższy poziom w latach 2028-29, napędzany przez spadek popytu wynikający z elektryfikacji transportu drogowego, zaś do 2050 roku popyt na węgiel i ropę powróci do poziomu z początku XXI wieku.

W latach 2023-25 popyt na gaz ziemny ze scenariuszem transformacji ekonomicznej (Economic Transition Scenario – ETS) osiągnął poziom około 4300 mld m3, co oznacza koniec niemal dwóch dekad nieprzerwanego wzrostu. 

Zgodnie z szacunkami, popyt na gaz ma spaść do połowy lat 2030-tych, po czym ponownie wzrosnąć, aby w 2050 roku osiągnąć poziom o 9 proc. wyższy od obecnego – stwierdza raport. 

Większość nowego zużycia gazu pochodzi z sektora przemysłowego, zaś światowy popyt na gaz w sektorze energetycznym spadnie o około 19 proc. w stosunku do bieżącego poziomu.

Dziewięć technologii na drodze ku transformacji energetycznej 


Jak wskazuje omawiany raport, nie ma jednego rozwiązania, które mogłoby przekształcić system energetyczny w niskoemisyjny. Zamiast tego, analitycy z BloombergNEF proponują przejście na gospodarkę o zerowej emisji netto będzie oparte na dziewięciu technologiach w celu sprostania różnym elementom wyzwania dekarbonizacji:

1. Flota pojazdów elektrycznych wzrośnie do 1,5 miliarda pojazdów, a po 2034 roku nie będą sprzedawane żadne nowe pojazdy z silnikami spalinowymi.

2. Moc elektrowni wiatrowych i słonecznych osiągnie 31 TW, co oznacza, że całkowita moc z OZE potroi się do 2030 roku, a następnie ponownie potroi się od 2030 roku do 2050 roku.

3. Zainstalowana moc magazynowania energii w akumulatorach osiąga 4 TW, co stanowi ponad 50-razy więcej niż w 2023 roku.

4. Moc elektrowni jądrowych potroi się do 1 TW

5. Zdolność wychwytywania dwutlenku węgla wzrasta do 8 GtCO2 rocznie.

6. Zużycie czystego wodoru na poziomie 390 mln ton rocznie, co stanowi czterokrotność dzisiejszego zapotrzebowania na wodór pochodzący z paliw kopalnych.

7. Zrównoważone zużycie paliwa lotniczego osiągnie ok. 350 mld l rocznie 

8. Światowa sieć energetyczna rozrasta się do miliona kilometrów długości, czyli prawie dwukrotnie więcej niż obecnie.

9. Pompy ciepła osiągną łączną liczbę ponad 500 milionów zainstalowanych jednostek - niemal 10-krotny wzrost w porównaniu z dniem dzisiejszym.

Wskazane technologie (wytyczne) wymagają znacznego przyspieszenia, aby osiągnąć zerowy poziom emisji netto, ale ryzyko technologiczne jest niewielkie lub żadne, premie ekonomiczne są niewielkie lub nie istnieją, a modele finansowania są już na dużą skalę – wskazuje raport.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.