Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych

zk

06.07.2022 07:35 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych

Partnerzy portalu

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych oraz wdrożenie planu REPowerEU były głównym tematem wystąpienia wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego podczas konferencji zorganizowanej przez Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej. Wydarzenie odbyło się 4 lipca 2022 r.

REPowerEU to unijny plan założeń i kierunków działań, w celu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem. Odnosząc się do niego, Rząd Polski opowiada się za przedłużeniem i rozszerzeniem możliwości podejmowania przez państwa członkowskie działań naprawczych, m.in. w formie pomocy państwa, środków fiskalnych lub interwencji publicznej w ceny detaliczne energii elektrycznej i gazu.

- W obecnej sytuacji geopolitycznej należy kontynuować działania na rzecz optymalizacji funkcjonowania rynku energii elektrycznej przy zachowaniu dotychczasowego modelu kształtowania cen, który jest neutralny technologicznie i zapewnia przewidywalność - powiedział wiceminister Adam Guibourgé Czetwertyński.

Jak zaznaczył wiceminister, Polska z zainteresowaniem przyjmuje propozycje, takie jak: zapełnienie magazynów gazu do poziomu 90% ich pojemności, wprowadzenie koordynowanego przez KE systemu wspólnych zakupów gazu ziemnego oraz plan zwiększenia podaży LNG.

- Komisja Europejska powinna rozważyć możliwość uruchomienia specjalnego wsparcia finansowego dla pilnej rozbudowy infrastruktury importu LNG w Unii Europejskiej - zaapelował wiceminister Adam Guibourgé Czetwertyński.

- Postulat Komisji Europejskiej, aby każda nowa infrastruktura gazowa spełniała warunki pozwalające na wykorzystanie wodoru, na obecnym etapie technologicznym, jest niewykonalny do realizacji - dodał.

Jak zaznaczył wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński stabilny dostęp do energii po przystępnych cenach jest podstawą funkcjonowania gospodarki europejskiej. W tym kontekście agresja Rosji na Ukrainę i związane z nią aspekty bezpieczeństwa energetycznego determinują konieczność przedefiniowania podejścia UE do transformacji klimatycznej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.