Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na podpisaniu umowy o utworzeniu Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

zk

12.12.2022 08:32 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na podpisaniu umowy o utworzeniu Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

Partnerzy portalu

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na podpisaniu umowy o utworzeniu Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 8 grudnia 2022 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o utworzeniu Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej. W spotkaniu wziął udział Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska oraz dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

- Cieszę się, że udało się stworzyć Konsorcjum działające w obszarach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, które to dziedziny, są bardzo istotne dla całego społeczeństwa. W naszych działaniach chcemy opierać się w maksymalnym stopniu na tym, co jesteśmy w stanie zrobić w kraju, z wykorzystaniem wiedzy  naszych instytutów. Ważny jest też dalszy rozwój kompetencji tych jednostek. Współpraca jest kluczowa dla budowy dobrych systemów monitorowania środowiska oraz ochrony radiologicznej

– stwierdził wiceminister klimatu i środowiska.

Impulsem do podjęcia działań związanych ze stworzeniem Konsorcjum była przyjęta przez Radę Ministrów 12 kwietnia 2022 r. uchwała w sprawie przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie tym określono najważniejsze cele i kierunki działań, a także przedstawiono opis aktualnego stanu oraz zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Jednym z 4 szczegółowych celów strategii jest zwiększanie potencjału badawczego oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Konsorcjum tworzą polskie jednostki naukowe i badawcze: Instytut Fizyki Jądrowej z siedzibą w Krakowie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie, Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi.

Nadrzędnymi celami działalności Konsorcjum jest współdziałanie i koordynacja badań w dziedzinie ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie projektów naukowych i infrastrukturalnych, krajowych i międzynarodowych, kształcenie kadry, wspieranie organizacji rządowych i pozarządowych oraz inicjatyw społecznych, a także promujących wiedzę na ten temat.

Tagi:
atom, mkiś

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.